VE ČTYŘECH SE TO LÉPE TÁHNE

Všichni se nacházíme v náročném období a stále častěji slyšíme o vzájemné pomoci. Žijeme v době, kdy nikdo z nás neví, kdy bude potřebovat pomoc druhých. Těžké časy obvykle poukážou na jednu věc, na kterou se v dobách bezstarostných často zapomíná - je třeba si pomáhat.

Náš Dům seniorů „POHODA“ měl a má to štěstí, že vždy našel svého „anděla“. Protože jsme obecně prospěšná společnost, střetávají se často naše vize s finančními limity, a tak využíváme pomoc z různých zdrojů, fondů a nadací. Mezi ně patří rovněž řetězec Globus.

V letošním roce jsme využili možnosti a reagovali na jeho výzvu, která se na jaře tohoto roku zaměřovala přímo na řešení problémů vzniklých v souvislosti s koronavirovou pandemií. A štěstí se na nás usmálo. V rámci projektu Globus Lepší svět 2020 nám společnost Globus  poskytla částku ve výši 100 tisíc Kč na posílení týmu všeobecných sester.

Poskytování služeb v sociálních pobytových zařízeních je náročný úkol a v této nelehké době dvojnásob. Musíme ochránit jak klienty, nejzranitelnější skupinu, ale rovněž personál Domova. To vše má za následek neustálé vynakládání dalších finančních prostředků na ochranu, ale rovněž zvyšující se tlak na personál, který je již vyčerpaný, a kterého je obecně v sociálních službách chronický nedostatek. Díky poskytnutým financím jsme tak mohli posílit pracovní tým domova na pozici všeobecná sestra, a ulehčit tak našim kmenovým zaměstnankyním.

Vytvořit lepší podmínky pro zvládnutí koronavirové krize a zajistit tak bezpečné a důstojné stáří našich klientů, se nám společně s Globusem daří. Děkujeme, že pomáháte s námi!

 Bc.Vítězslava Lojková , Hana Třasková 

 Dům seniorů „POHODA“.

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 6.11.2020

Zpět na výpis