STAROSTA VYZVAL NOVU K NÁPRAVĚ SKANDÁLNÍCH TVRZENÍ O ORLOVÉ

Starosta města Mgr. Miroslav Chlubna vyzval vedení společnosti TV NOVA s.r.o. k nápravě nepravdivých tvrzení, která výrazně poškozují image města Orlové.

Skandální, ničím nepodložené informace o Orlové zazněly v reportáži vysílané v poledních zprávách dne 2. listopadu 2020 a rovněž jsou uvedeny v článku "Nejlíp se v Česku žije v obci u Prahy, nejhůř v hlavním městě pervitinu" na webu TV NOVA, který je doslovným přepisem reportáže.

O Orlové se zde hovoří jako o hlavním městě pervitinu, které leží uprostřed černouhelného revíru s poddolovanou krajinou, která se občas propadne. Dále se v reportáži i v jejím přepisu uvádí, že ve městě jsou romská ghetta i centra ultrapravice.

Vedení města se proti těmto zavádějícím a účelově použitým tvrzením, která nemají reálný základ, důrazně ohrazuje a žádá vedení TV NOVA o zjednání nápravy a omluvu.

Z dostupných výzkumů odpadních vod a výsledků následného testování žáků 9. ročníků základních škol jasně vyplývá, že populace města Orlové na tom není s užíváním drog rozhodně nejhůře v republice. Dále není znám žádný propad krajiny, který by se udál za posledních 30 let.

Stejně tak je nepravdivé tvrzení, že se ve městě nacházejí romská ghetta i centra ultrapravice. Je pravda, že v Orlové lze hovořit o jedné vyloučené lokalitě, ta je však velmi vzdálená klasickému pojetí romského ghetta.

Celé znění starostova dopisu je součástí přílohy.Připojené dokumenty:

Dopis starosty vedení společnosti TV NOVA s.r.o. DOCX [87.1KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 4.11.2020

Zpět na výpis