PROJEKT MOJE MÍSTO V MSK POMŮŽE LIDEM I FIRMÁM

V dnešních dnech je obzvlášť důležité, aby lidé našli své stabilní pracovní místo a vymanili se tak z nejistoty a potenciálního ohrožení z jeho možné ztráty.

Proto vznikl projekt Moje místo v MSK, který si klade za cíl pomáhat lidem, kteří jsou v důsledku hromadného propouštění bez práce, případně propuštění očekávají, a propojovat firmy mezi sebou při řešení propouštění a náboru nových zaměstnanců.

Projekt Moje místo v MSK reaguje na důsledky pandemie COVID-19 a strukturální změny hospodářství.

Jak to funguje?

Spolek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti za finanční podpory Moravskoslezského kraje pomůže lidem s rychlým přechodem na nové pracovní místo. Součástí projektu je webová aplikace, která umožní spárování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem.

Dále budou zřízena poradenská centra pro různé části Moravskoslezského kraje, kde bude poskytnuto profesní poradenství. Tuto službu bude možno využít zároveň online nebo fyzicky v prostorách firem zaměstnavatelů.

Zaměstnancům, kterým budou chybět znalosti nebo kompetence k novému uplatnění, bude nabídnuto také další vzdělávání. Může jít o pomoc s vytvořením životopisu, motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru atd.

Základní aktivity projektu

1) Profesní poradenství

Každý zaměstnanec v Moravskoslezském kraji, který je ohrožen ztrátou zaměstnání, uvažuje nad změnou práce, či je nezaměstnaný, bude mít možnost využít poradenských služeb MSPAKT. V rámci projektu Moje místo v MSK proběhne rychlá registrace na internetových stránkách www.moje-misto.cz.

Poradenské služby poté budou poskytovány v různém rozsahu podle zájmu klientů a jejich potřeb. Všechny služby budou přizpůsobeny obyvatelům Moravskoslezského kraje na míru přesně podle situace, ve které se aktuálně nachází, anebo druhu zaměstnání, které hledají.

2) Online aplikace pro firmy

Cílem online aplikace pro firmy (Chytrý matching) je párování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Párování bude probíhat buď na základě poptávky a nabídky konkrétní pozice nebo prostřednictvím znalostí a kompetencí.

Pokud firma projeví zájem o volné kapacity nabízené jinou firmou, dojde k propojení těchto subjektů prostřednictvím notifikačního mailu, v němž budou uvedeny všechny potřebné náležitosti. Aplikace nabídne i zprostředkování nebo výpůjčku zaměstnanců a sdílení kapacit zaměstnanců.Připojené dokumenty:

Leták pro zaměstnance PDF [120.6KB]
Leták pro firmy PDF [285.3KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 23.10.2020

Zpět na výpis