OMEZENÍ SVATEBNÍCH OBŘADŮ

Dne 13. září 2020 vyhlásila vláda České republiky svým usnesením č. 957 nouzový stav, a to s účinností od 5. října 2020 na dobu 30 dnů. V návaznosti na vyhlášený nouzový stav přijala vláda dne 21. října usnesení č. 1078 o přijetí krizového opatření, které se dotýká i konání sňatečných obřadů.

Od 22. října do 3. listopadu 2020 je omezen počet účastníků svateb na 10 osob. Do  tohoto počtu se započítává i oddávající, matrikářka, případně tlumočník, je-li obřadu přítomen.


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.10.2020

Zpět na výpis