INFORMACE PRO PODNIKATELE

S ohledem na vyhlášený nouzový stav uvádíme, že i nadále platí omezení osobního kontaktu podnikatelů se živnostenským úřadem a upřednostňování elektronické komunikace. Je však nutné, aby podání bylo podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, nebo odesláno z datové schránky podnikatele do datové schránky úřadu (ID datové schránky MěÚ Orlová je r7qbskc).

Výjimkou je oznámení přerušení provozování živnosti, které lze zaslat kterémukoli obecnímu živnostenskému úřadu i prostřednictvím e-mailu bez ověřeného elektronického podpisu. Jedná se však o mimořádný postup v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, a jakmile to situace umožní, je nutné i taková podání náležitě doplnit.

Pokud ovšem podnikatel hodlá využít živnostenský úřad jako CRM (centrální registrační místo) a žádá, aby jeho oznámení přerušení, resp. ukončení provozování živnosti úřad zaslal také finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně, nemůže své podání učinit prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je třeba i nadále zasílat elektronické podání na formuláři JRF a podání musí být opatřeno elektronickým podpisem, popř. musí být zasláno prostřednictvím datové schránky.


Datum zveřejnění/aktualizace: 21.10.2020

Zpět na výpis