STAROSTA: PŘERUŠENÍ PROVOZU JÍDELEN JE NEZBYTNÉ

„Navzdory pokynům ministerstva zavřeli školákům v Orlové jídelny“

Pod tímto titulkem se na iDNES.cz objevil článek o mém opatření č. 6/2020, kde se přerušuje provoz školních jídelen pro žáky, kteří se vzdělávají distančním způsobem. A to vše i přesto, že nám Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) doporučilo něco jiného.

Co mě k vydání tohoto nařízení vedlo?

  1. 30. září 2020 vláda vyhlásila nouzový stav, začal fungovat krizový štáb a ten vydává nařízení, jež schvaluje vláda v rámci nouzového stavu. Tato nařízení jsou nadřazena obecným zákonům, jako je „školský zákon“, dokonce mohou omezit naše zaručená práva daná Listinou základních práv a svobod. V rámci svého nařízení vydává krizový štáb a schvaluje vláda opatření o uzavření škol od 14. října 2020. Žáci mají zakázán vstup do školského zařízení, kromě výjimek (jídelny, výdejny stravy apod. tam jmenovány nejsou). Školní jídelny, výdejny stravy jsou součástí škol, tedy dle nařízení vlády, tam mají žáci zakázán vstup.
  2. MŠMT vydává doporučení, že školní jídelny mají zůstat otevřeny pro žáky na distanční výuce. Je to jen doporučení, které opírají o školský zákon, který je teď až druhořadý. Následky za své rozhodnutí o neuzavření jídelen ponesou ředitelé škol a zřizovatelé (většinou města). Proč MŠMT nenavrhlo vládě upřesnit své nařízení a dát provoz školních jídelen povinně? Protože by nesl zodpovědnost za své rozhodnutí pan ministr, nebo daný úředník, ne někdo jiný. Následně, když je situace tak vážná, že bylo nutné uzavřít školy, proč dovolí kontakt dětí ve školních jídelnách a tím možné šíření nemoci COVID-19, kde jsme již dnes na čelních pozicích v Evropě?!
  3. Zvažoval se možný výdej do jídlonosičů, ale při nutnosti dodržet všechny hygienické normy, toto nelze organizačně ani časově zvládnout.
  4. Děti a mládež jsou to nejcennější, co máme, tímto svým opatřením chráním hlavně je, jejich blízké. Samozřejmě chráním i zaměstnance škol. Raději vydám opatření, které komplikuje život rodičům, ale budu mít klidné svědomí, že jsem pro bezpečí jejich dětí a jich samotných udělal maximum. Co se bude dít, až se někde prokáže šíření nemoci COVID-19 v přímé souvislosti s neuzavřením školních jídelen? A následně, jaké by byly reakce rodičů po otevření škol, kdyby zůstaly jídelny uzavřené, protože by kuchařky byly v karanténě, nebo nemocné? Kdyby se stalo, že by nakažený měl zdravotní komplikace, možné trvalé následky, nebo umřel. Kdo ponese právní a jiné důsledky? Jak se bude odpovědným s tímto žít? Já jsem s radními města, řediteli škol a úředníky udělal maximum pro ochranu vaši a vašich dětí.

Rozhodnout o přerušení provozu školních jídelen a výdeje obědů pro žáky na distančním vzdělávání nebylo jednoduché, ale bylo jediné správné. Naším cílem je zamezit šíření nemoci COVID-19 mezi žáky. Upřednostnili jsme zdraví našich dětí, rodičů, blízkých rodinných příslušníků a zaměstnanců škol.

Mgr. Miroslav Chlubna, starosta města Orlové


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.10.2020

Zpět na výpis