NA JEDNO MÍSTO V ZÁŘÍ PŘIPADALO DEVĚT UCHAZEČŮ

K 30. září 2020 bylo na kontaktních pracovištích úřadu práce v okrese Karviná evidováno 13 607 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 29 osob nižší než na konci letošního srpna, avšak ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl zaznamenán nárůst o 2 340 osob. Ženy se na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání podílely 45,5 procenty.

Na konci září bylo v evidenci okresních kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR 1 932 uchazečů se zdravotním postižením, kteří se na celkovém stavu uchazečů podíleli 14,2 procenty, a 564 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, kteří se na nezaměstnanosti v okrese podíleli 4,1 procenty.

V průběhu letošního září bylo nově zaevidováno 1 637 uchazečů o zaměstnání. Do evidence přišlo také 44 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Z evidence kontaktních pracovišť bylo v září vyřazeno 1 666 uchazečů. Celkem 1 009 osob nastoupilo do zaměstnání, přičemž 71 uchazečů bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce. 657 uchazečů o zaměstnání bylo vyřazeno bez umístění.

Minulý měsíc bylo nově nahlášeno 397 volných pracovních míst, což je o 143 volných míst více než srpnu a v meziročním srovnání se tento počet zvýšil o 74 míst. Nejvyšší poptávka byla v září po zednících, kamnářích, dlaždičích a montérech suchých staveb, dále pak po švadlenách, šičkách a pracovnících v příbuzných oborech a také po operátorech stacionárních strojů, štukatérech a omítkářích.

K 30. 9. 2020 bylo k dispozici 1 499 volných pracovních míst, z toho bylo 149 vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Na jedno volné pracovní místo tudíž připadalo 13 OZP. Volných míst pro absolventy a mladistvé bylo 280 a na jedno místo tak připadali 2 uchazeči z této kategorie.

Nejvíce volných míst bylo v těchto profesích: obsluha důlních zařízení včetně horníků, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, operátoři stacionárních strojů a všeobecné sestry bez specializace.

Podíl nezaměstnaných osob vypočtený z počtu obyvatelstva ve věku 15-64 let dosáhl v okrese hodnoty 8,13 procent. Ve srovnáním se zářím 2019 byl o 1,54 procent vyšší. Nejvyšší hodnotu zaznamenalo kontaktní pracoviště Karviná 9,21 procenty, nejnižší kontaktní pracoviště Bohumín s 5,56 procenty.

V oblasti aktivní politiky nezaměstnanosti byla v průběhu září vytvořena 4 pracovní místa. Zahájeno bylo 18 kurzů pro 94 osob v rámci zabezpečované rekvalifikace, 17 kurzů v rámci zvolené rekvalifikace a 12 poradenských programů pro 109 osob. Prostřednictvím projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II byla přijata jedna nová žádost a byly uzavřeny 3 dohody.

Ve sledovaném období nebyla na úřad práce doručena žádná informace o hromadném propouštění, která by se měla týkat zaměstnanců z pracovišť v okrese Karviná.

„I přes očekávaný nárůst absolventů v evidenci se celkový počet uchazečů o zaměstnání ve srovnání s minulým měsícem snížil. Počet nově evidovaných uchazečů byl letos druhý nejvyšší, ale počet vyřazených uchazečů byl ještě vyšší, prozatím se jednalo o nejvyšší počet v letošním roce. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve výši 8,13 % je však v rámci celorepublikového srovnání opět nejvyšší a okres Karviná tak zaujímá nepopulární první příčku před okresem Most s 6,95 %,“ shrnuje zářijový vývoj odborná pracovnice trhu práce Ing. Iveta Slunská.

Další smutné prvenství v republice patří okresu Karviná i v uplatnitelnosti uchazečů na 1 volné místo. Na konci září zde na 1 volné pracovní místo připadalo 9,1 osob. Na pomyslné druhé příčce je okres Sokolov s 6 osobami na 1 volné pracovní místo.


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.10.2020

Zpět na výpis