CHYSTANÉ ZMĚNY V MHD PŘIPOMÍNKUJTE UŽ NYNÍ

V prosinci, konkrétně 13. 12. 2020, budou zavedeny významné změny na většině linek MHD v Orlové. Zůstává sice i nadále pět linek MHD v Orlové, nicméně nastanou výrazné změny v trasách linek, počtu spojů i způsobu dopravní obslužnosti města. Důvodů pro tak rozsáhlou změnu je několik, a to ukončení důlní činnosti na dole Lazy, navýšení výkonů i počtu linek regionální dopravy na území města Orlové a sjednocení tarifu ODIS s tarifem MHD.

Popis změn na současných linkách MHD

Linka 501 – v souvislosti s ukončením těžby na dole Lazy celá linka zaniká, výrazně se omezuje i obsluha zastávky Důl Lazy. Po dobu útlumu na dole Lazy zde budou vedeny jen dva spoje ve všední den, tyto spoje budou zařazeny do linky 503.

Linka 502 – linka zůstává i nadále v podobné trase i rozsahu počtu spojů z Lazů, U Kornase na autobusové nádraží a do Dětmarovic.  Zásadní změna je ve vedení trasy  ze zastávky Město, náměstí po zastávku Lutyně, věžáky. Nově je trasa vedena přes zastávky Poruba, rest. Horník, Poruba, kulturní dům, Poruba, čist. stanice a Poruba, Zátiší. Některé spoje jsou zkráceny na AN a již nevedou do Dětmarovic, pokud je zde souběh s regionální linkou 539. Linka je nově přečíslována na linku 501.

Linka 503 – v souvislosti se změnou trasy dnešní linky 502 zcela zaniká.

Linka 504 – trasa linky i počet spojů zůstává zachován, zrušeny jsou některé krátké spoje mezi zastávkou Lazy, U Kornase a Dolem Lazy.  Linka je nově přečíslována na linku 502.

Popis nových linek MHD

Linka 501 – Nová trasa z Lazů, U Kornase přes Město, Náměstí, Porubu, Zátiší na AN a dále do Dětmarovic. Linka je v pravidelném hodinovém intervalu ve všední den i o víkendu. Spoje vedoucí do Dětmarovic přímo navazují na vlakové spoje.

Linka 502 – Zůstává původní trasa z Lutyně přes Výhodu, Mezilesí a Cingrův kopec na Náměstí. Některé spoje jsou prodlouženy až na Kornas (školní přeprava, dostupnost hřbitova a smuteční síně). O víkendu zůstávají spoje na mše v katolickém i evangelickém kostele (na Cingrově kopci)

Linka 503 – dle požadavku z dolu Lazy pojede jeden spoj ráno a jeden po 14 hodině zpět z dolu Lazy.

Linka 504 – jedná se o pět spojů v trase původní linky (Kornas – Náměstí – Poruba, samoobsluha – Autobusové nádraží). Tři spoje jsou určeny pro školní dopravu, zbývající doplňují dopravní nabídku regionální dopravy.

Linka 505 – linka je zachována v původní podobě i se stejným číslem. Podle připomínek jsou jen drobné úpravy na některých spojích. Linka zajišťuje obsluhu Dolní Lutyně jako doposud.

Ostatní dopravu v rámci města Orlové zajišťují linky příměstské dopravy.

Připomínky k jízdním řádům linek MHD Orlová lze zasílat na odbor dopravy, e-mail miroslava.cygonkova@muor.cz v termínu do 23. října 2020.

Foto: Martin Plačko, MHD ŽIVĚ.cz

 Připojené dokumenty:

Jízdní řády MHD od 13. 12. 2020 PDF [76.9KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 13.10.2020

Zpět na výpis