MĚSTO OCENILO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

Město Orlová každoročně oceňuje pracovníky v sociálních službách za jejich profesionální a obětavou práci a nejinak tomu bylo i letos. Byť epidemiologická situace neumožnila konání tradičního slavnostního aktu v prostorách obřadní síně na radnici ve staré Orlové, ocenění pracovníci přesto nebyli o poděkování a upomínkové dary ochuzeni.

Místostarostka Bc. Naděžda Kubalová, vedoucí odboru sociálního a zdravotního Bc. Iveta Nociarová a koordinátorka sociálních služeb Mgr. Jiřina Lízalová za nimi totiž vyrazily přímo na pracoviště a nechyběla u toho ani naše Internetová televize Orlová (iTVO).

Pracovníci v sociálních službách jsou každoročně oceňováni u příležitosti Týdne sociálních služeb, jehož 12. ročník probíhá od 5. do 11. října. Z pohledu města se jedná o 8. ročník slavnostního oceňování pracovníků v sociálních službách. Město Orlová letos ocenilo 12 pracovníků z 9 různých zařízení v Orlové a Petřvaldu. Ocenění pracovníci obdrželi květiny, poukázky, upomínkové předměty města Orlové, slavnostní prezentaci na flash disku a domácí koláčky, aby si alespoň částečně vynahradili neuskutečněný raut.

Zvláštní poděkování za pomoc a vstřícnost v době kovidové bylo předáno Dobrovolnickému centru ADRA Havířov a Českému červenému kříži Karviná. Mnoho díků bylo vyjádřeno také Mgr. Jarmile Berné, ředitelce Sociálních služeb města Orlové, která byla na čas pověřena rovněž vedením Domova Vesna. S řízením dvou organizací současně se vypořádala mimořádně dobře, a to mnohdy i na úkor osobního života.

Nejen oceněným, ale všem pracovníkům v sociálních službách ještě jednou děkujeme za to, že je máme, že odvádějí pro společnost tolik potřebnou a záslužnou práci a že v této nelehké době překonávají spolu se klienty všechny překážky.

Z CELÉHO SRDCE VÁM DĚKUJEME!

S oceněnými pracovníky v sociálních službách se můžete seznámit v přiložené prezentaci. Fotky ze slavnostního oceňování najdete ve fotogalerii na tomto webu.Připojené dokumenty:

Ocenění pracovníci v sociálních službách pro rok 2020 PPTX [184.4MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 8.10.2020

Zpět na výpis