KOSTEL PRO VŠECHNY - FARA PRO VŠECHNY

Když se podíváme do historie Farního sboru SCEAV v Orlové (evangelický kostel v Orlové), zjistíme, že v Orlové kromě evangelického kostela stály ještě další budovy na pozemcích farnosti. Byla to velká farní budova a sborový dům s estrádním sálem s kapacitou 150 lidí. Žel doba minulá farnímu sboru nepřála a rozsáhlá těžba uhlí nakonec rozhodla o osudu těchto budov.

Po úsilí sboru byla postavena nová farní budova typu OKAL s přístavbou pro sborový sál, garáž a toalety. Původní radost z nové budovy časem v průběhu let vystřídalo zklamání. Budova nebyla adekvátní náhradou a kvalitou byla na nízké úrovni. Sborový sál byl postaven jako podkrovní prostor o rozměrech 8 x 8 m. Toalety měly nevyhovující vstupy. V průběhu let bylo do farní budovy několikrát investováno (zateplení, plastová okna, částečná výměna vodoinstalace a elektroinstalace).

V letošním roce farní sbor přistoupil k pokračování rekonstrukce těchto v dnešní době nevyhovujících prostor. Samotná rekonstrukce má několik fází. První fáze zahrnuje umývárnu, čtyři sprchové kouty, pět toalet a nové pisoáry. Prostor je bezbariérový a taktéž přizpůsoben pro potřeby maminek s dětmi (přebalovaní pult). Dále bylo nutné instalovat nový septik. S vizí do budoucích let byla zároveň instalovaná retenční nádoba na dešťovou vodu. Druhá fáze pak zahrnuje rozšíření sborového sálu, výstavbu garáže, kterou bylo nutné uvolnit pro prostory nových toalet a v neposlední řadě výstavbu dalších potřebných prostor pro sborový život.

Proč realizujeme zmíněný projekt?

V duchu naplňování hesla farního sboru „Kostel pro všechny“ chceme, aby kostel, farní budova a celý areál kolem budov sloužil jako místo pro setkávání. To se již děje v rámci různých akcí a aktivit jako jsou jednorázové jednodenní akce, koncerty, slavnosti, aktivity pro děti a mládež, tábory, festivaly SAM a další příležitostné akce. V průběhu roku je návštěvnost obrovská a původní zázemí hygienických zařízení bylo již nedostatečné, svým stavem poplatné době, kdy bylo postavené, tj. v roce 1986. Rozsáhlý prostor u kostela je s krásnou přírodou plné zeleně a klid mimo sídlištní výstavbu velkým přínosem pro farní sbor, neboť přitahuje spoustu lidí.

V současnosti jsme dokončili první fázi projektu a to i díky podpoře církevního fondu GAW, SCEAV a Nadace OKD. Nadaci OKD děkujeme za grantový příspěvek, z něhož byl pořízen bojler na teplou vodu (kapacita 500 l), tolik potřebný pro hygienu dětí a mládeže během pobytových akcí.

Přesto jsou stále položky, které je nutné uhradit a pokud se podaří získat potřebné dotace, bude nutné další pokračování rekonstrukce dofinancovat. V případě, že Vás zaujalo naše úsilí v našem orlovském farním sboru, budeme vděčni za podporu, přízeň a za finanční pomoc, kterou můžete zaslat na účet sboru. Dary je možné zasílat na číslo účtu: 2800165662/2010, zpráva pro příjemce: „nanovo“. Velmi děkujeme.

Taktéž Vás velmi rádi přivítáme u nás „na kopci“ a se vším seznámíme. Další dotazy můžete směřovat na e-mail farního sboru orlova@sceav.cz.

Milan Zielina


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.7.2020

Zpět na výpis