UZAVÍRKA SILNIC PRO REKONSTRUKCI OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V ORLOVÉ U NEMOCNICE

Od 8. června do srpna letošního roku proběhne rekonstrukce okružní křižovatky silnice II/474 (ul. Masarykova, ul. 17. listopadu, ul. Na Olmovci) v Orlové u nemocnice. Tato stavební akce zahrnuje rovněž rekonstrukci dvou autobusových zálivů a obnovu povrchu světelně řízené křižovatky s ul. Okružní.

Vzhledem k náročnější technologii opravy a komplikované dopravní situaci bude rekonstrukce probíhat po etapách.

Etapa 1: od 8.6.2020 do 24.6.2020

Bude uzavřena polovina vozovky a provoz vozidel veden obousměrně na ul. Na Olmovci ve směru jízdy na Dětmarovice v úseku mezi křiž. s ul. Okružní a ul. Masarykovou, vč. jedné čtvrtiny okružní křižovatky ul. 17. listopadu a ul. Masarykova. Na křižovatce ul. Masarykova x ul. Na Olmovci x ul. 17. listopadu bude provoz řízen třemi návěstidly kyvadlové SSZ. Ul. Masarykova bude v úseku mezi ul. Polní a ul. 17. listopadu ve směru z centra uzavřena. Autobusové zastávky na ul. 17. listopadu „Orlová Lutyně, nákup. stř." nebudou dočasně obsluhovány. Autobusová zastávka „Orlová, Lutyně, nemocnice" na ul. Masarykové ve směru jízdy k ul. 17. listopadu bude dočasně přemístěna na ul. Okružní. Autobusová zastávka „Orlová, Lutyně,  nemocnice" na ul. Masarykové ve směru jízdy do centra na ul. 17. listopadu bude zachována.

 

Etapa 2: od 25.6.2020 do 11.7.2020

Bude uzavřena polovina vozovky a provoz vozidel veden obousměrně v ul. Na Olmovci ve směru jízdy k okružní křižovatce v úseku mezi křiž. s ul. Okružní a ul. Masarykovou, vč. jedné čtvrtiny okružní křižovatky ul. 17. listopadu a ul. Masarykova. Dále viz Etapa 1.

 

Etapa 3: od 11.7.2020 so 28.7.2020

Bude uzavřena polovina vozovky a provoz vozidel veden obousměrně v ul. 17. listopadu ve směru jízdy k sil. I/59 v úseku od ul. Masarykovy k autobusové zastávce „Orlová Lutyně, nákup. stř.", vč. jedné čtvrtiny okružní křižovatky ul. 17. listopadu x ul. Masarykova. Dále viz Etapa 1.

 

Etapa 4: od 28.7.2020 do 16.8.2020

Bude uzavřena polovina vozovky a provoz vozidel veden obousměrně v ul. 17. listopadu ve směru jízdy k okružní křižovatce v úseku od ul. Masarykovy k autobusové zastávce „Orlová Lutyně, nákup. stř.", vč. jedné čtvrtiny okružní křižovatky ul. 17. listopadu x ul. Masarykova. Dále viz Etapa 1.

 

Etapa 5: pro pokládku a zrání obrusné vrstvy a Etapa 6: pro pokládku VDZ budou ještě upřesněny.

 

VEDENÍ OBJÍZDNÉ TRASY

Vozidla hm. nad 3,5t budou z dané lokality vyloučena a objízdná trasa bude vedena po sil. I/67 směr Karviná, I/59 směr Ostrava, III/47214 a II/474 směr Orlová nebo I/59 směr Ostrava, II/470 a III/4747 směr Orlová. Objízdná trasa pro cílovou dopravu povede po zjednosměrněné ul. Polní a Okružní.

Mapky znázorňující opravované úseky a kyvadlová dopravní řešení v jednotlivých etapách rekonstrukce najdete v přiložených dokumentech.

Žádáme řidiče o trpělivost, kázeň a respektování přechodného dopravního značení uzavírek a objížděk.

 Připojené dokumenty:

Etapa I. PDF [199.1KB]
Etapa II. PDF [199.9KB]
Etapa III. PDF [200.1KB]
Etapa IV. PDF [181.7KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 2.6.2020

Zpět na výpis