Modrý kříž vám pomůže s novým začátkem

Zasahuje vám alkohol, drogy nebo hazardní hra do života a mění jej k horšímu? Narušuje vaše vztahy? Ohrožuje vaši práci, bydlení, finanční situaci?

Máte dojem, že nad tím ztrácíte kontrolu?
Chcete získat informace o možnostech, jak tyto situace zvládat a řešit?

Rádi byste poznali lidi, kteří mají podobný problém a sdíleli s nimi své zkušenosti?

Děláte si starosti o někoho z vašich blízkých, který pije, hraje či užívá drogy? 
Chcete získat informace o těchto problémech?

Hledáte podporu a bezpečný prostor pro sdílení?
Nebo jste po léčbě závislosti a chcete získat větší podporu pro své rozhodnutí abstinovat?

Chcete porozumět tomu, co vás k závislosti dovedlo?


Od 2. ledna 2020 byla v Komunitním centru Maják otevřena Poradna Modrého Kříže v České republice pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na alkoholu, jiných drogách a hazardní hře.
Přijít zde může každý, kdo dovršil 15-ti let věku a potýká se buď se svou závislostí či problematickým užíváním alkoholu, jiných návykových látek, hazardem, nebo žije či se stýká s osobou závislou a cítí potřebu podpory a pomoci v této nelehké situaci.

m  m

V poradně jsou rovněž poskytovány Služby následné péče, tzv. doléčovací aktivity. Ty mohou využít lidé, kteří absolvovali ústavní nebo ambulantní léčbu závislosti, v současné době abstinují a chtějí v novém životním stylu vytrvat.

SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ, nepotřebujete žádné doporučení a můžete se spolehnout na stoprocentní DIKRÉTNOST.

Doporučujeme objednat se na konkrétní den a hodinu.

mk

KONTAKT
tel.:  702 156 621
e-mail: orlova@modrykriz.org
web: https://www.modrykriz.org/orlova-2/
facebook: https://www.facebook.com/Modrý-kříž-v-ČR-Poradna-Orlová-101758934734097/
adresa: B. Němcové 853, Orlová-Poruba, 735 14

V poradně jsou tři pracovníci. Na úvodním setkání zájemcům o naše služby sdělíme všechny informace o tom, jak to u nás chodí, poté si společně popovídáme o situaci, která je k nám přivedla a v případě zájmu se domluvíme na další spolupráci. Individuální konzultace s klienty (jejichž délka je zpravidla 50 minut) nadále probíhájí dle dohody a zejména potřeb každého z nich.

Kapitola Pijan z Knihy MALÝ PRINC od Antoine de Saint-Exupéry mp
Na další planetě bydlil pijan. Návštěva u něho byla velice krátká, ale malého prince hodně rozesmutnila.

„Co tady děláš?" řekl pijanovi, který seděl mlčky před řadou prázdných a řadou plných lahví.
„Piji," odpověděl pochmurně pijan.
„A proč piješ?" zeptal se malý princ.
„Abych zapomněl," řekl pijan.
„Nač abys zapomněl?" vyzvídal malý princ a užuž ho začínal litovat.
„Abych zapomněl, že se stydím," přiznal se pijan a sklonil hlavu.
„A zač se stydíš?" vyptával se dále malý princ, protože by mu rád pomohl.
„Stydím se, že piji!" dodal pijan a nadobro se odmlčel.
A malý princ zmaten odešel. Dospělí jsou rozhodně moc a moc zvláštní, říkal si v duchu cestou.

 

youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfxDLtjKDpar658mcFdRwLw
facebook: https://www.facebook.com/bluecrossczech/
web: https://www.modrykriz.org

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 2.6.2020

Zpět na výpis