Na V. etapě přibude 19 nových parkovacích míst

V pondělí 8. června se rozběhne třetí etapa prací, jejichž výsledkem bude regenerace další části největšího panelového sídliště v Orlové-Lutyni. Touto zakázkou naváže město na předchozí dvě etapy, které se týkaly ulic Adamusova a Dětmarovická. V druhém červnovém týdnu si stavaři vezmou do parády ulici Na Výsluní. 

Předmětem stavebních prací je oprava parkoviště v ulici Na Výsluní a vybudování nového na stávající asfaltové ploše ve vnitrobloku. Stávající parkoviště v ulici Na Výsluní zůstane co do počtu míst stejné. Jednotlivá parkovací stání budou nově z betonové dlažby a jednosměrný průjezd parkovištěm dostane nový asfaltový povrch. „Na novém parkovišti ve vnitrobloku vznikne 19 parkovacích stání, přičemž jedno místo bude vyhrazeno pro imobilní občany,“ informuje dozorčí stavby Ing. Alena Kasanová z odboru rozvoje a investic. 

Opraveny budou také stávající chodníky a ve vnitrobloku se s ohledem na nové dispoziční řešení vybudují nové. Všechny chodníky budou zhotoveny ze zámkové dlažby. Nezbytnou součástí zakázky je odvodnění zmíněných zpevněných ploch. „Z parkoviště a chodníku bude odváděna voda přes kanalizační vpusti do dešťové kanalizace. Ve vnitrobloku bude voda vsakována do drenážního vsakovacího objektu,“ dodává Ing. Kasanová. 

Rekonstrukcí projde také veřejné osvětlení. Konkrétně se jedná o vybudování nové rozvodné sítě a sloupů veřejného osvětlení. Stávající svítidla budou nahrazena LED svítidly. Nakonec bude provedena náhradní výsadba stromů a keřů a revitalizované plochy budou zatravněny. 

Celkové investiční náklady na tuto zakázky se pohybují ve výši 11,5 milionu korun, přičemž 5,5 milionu korun činí dotace ze Státního fondu podpory investic. Stavební práce provede ostravská firma JANKOSTAV. Hotovo by mělo být do konce listopadu letošního roku.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [2.1MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 29.5.2020

Zpět na výpis