Informace o konání sňatečných obřadů od 11. května 2020

 

Dne 30.04.2020 vláda Česká republiky přijala usnesení č. 490,  ze kterého plyne, že s účinností od 11. května 2020 bude možno konat svatební obřady do 100 osob.

 

Pro účast na obřadu platí tato pravidla:

 

Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář, tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech, fotograf, kameraman apod.,  a dále osoby zajišťující organizaci obřadu ze strany úřadu (např. hudebníci, ceremoniář). 

Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci obřadu nemají povinnosti dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob. Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

 

Ze strany Městského úřadu Orlová se bude obřadu účastnit zpravidla 6 osob, které budou započteny do celkového počtu 100 osob.

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 6.5.2020

Zpět na výpis