Výběrové řízení na vedoucího oddělení právních služeb Právního odboru

 MĚSTO ORLOVÁ HLEDÁ

 vedoucího oddělení právních služeb Právního odboru

 Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

 Místo a doba výkonu práce: město Orlová a obce jejího správního obvodu, tj. město Petřvald a obec Doubrava; doba neurčitá

 Druh práce: řízení oddělení právních služeb a  komplexní výkon právních činností města Orlová v samostatné a přenesené působnosti včetně zastupování města před soudy a státními orgány;

 4.   Platové zařazení: 11. platová třída (rozpětí základního platového tarifu podle délky praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

 Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

-          VŠ vzdělání v magisterském studijním programu – obor „právo"

-          pracovní pozice je vhodná pro absolventa VŠ

-          praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou

-          časová flexibilita, komunikativnost a asertivita

-          uživatelská znalost práce na PC – WORD, EXCEL

-          řidičský průkaz sk. B

 

Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:

-          jméno,  příjmení a titul

-          datum a  místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR

-          datum a podpis

 

 K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          strukturovaný profesní životopis

-          ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání v souladu s bodem 5 oznámení 

-          výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce

-          platné lustrační osvědčení (ověřenou kopii)

-          čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zák.č. 451/1991 Sb. v platném znění

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

-          Místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, podatelna úřadu

-          Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou; přihlášky přijímáme pouze v listinné podobě s doloženými doklady;

-          obálku označte: VŘ 8 2020

-          Lhůta pro podání přihlášky: 5.6.2020, při osobním podání do 13,00 hod. na podatelně úřadu;

-          Předpokládaný nástup: dle dohody

 

 

9.   Nabízíme:

-          Práci u stabilního zaměstnavatele

-          Dovolenou 5 týdnů

-          Příspěvek na stravování

-          Příspěvek na dovolenou

-          Možnost zvyšování kvalifikace

-          Příspěvek na důchodové připojištění

-          Pružnou pracovní dobu

 

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že město Orlová bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat  jeho  osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

 

V Orlové dne 6.5.2020

Ing. Radomír Matušek, MBA, tajemník úřadu

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 6.5.2020

Zpět na výpis