ORLOVÁ PODPOŘÍ MÍSTNÍ PODNIKATELE

Město Orlová se rozhodlo podpořit místní podnikatele, kteří podnikají v nebytových prostorech ve vlastnictví města Orlová:

v souvislosti s Usnesením Vlády České republiky č. 211, ze dne 14. 03. 2020, o přijetí krizového opatření, se Rada města Orlová dne 8.4.2020, usnesením č. 1036/28, zabývala nebytovými prostory ve vlastnictví města Orlová, které jsou pronajaté fyzickým či právnickým osobám, a ve kterých byl provoz nouzovým stavem jakkoliv omezen.

Vážení nájemci,

pokud jste nemohli svou podnikatelskou činnost v souvislosti s nouzovým stavem vykonávat a chcete požádat o prominutí nájmů nebytových prostorů, vytiskněte přiloženou „ŽÁDOST O PROMINUTÍ NÁJEMNÉHO", vyplňte požadované skutečnosti a zašlete na adresu Městského úřadu v Orlové, nebo ji můžete opatřit elektronickým podpisem a odeslat do datové schránky: r7qbskc, anebo ji také můžete zaslat na e-mail: posta@muor.cz, nejpozději však do 30.06.2020. Vaše žádosti budou projednány příslušným orgánem města Orlová.

Případné bližší informace poskytne odbor správy majetku a hospodářské správy Městského úřadu v Orlové – pí. Hana Venglářová, tel.: +420 596 581 346.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOCX [16.8KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 6.5.2020

Zpět na výpis