UVOLNĚNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

pondělí 20. dubna
• Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury


pondělí 11. května
• Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria
• Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
• Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech


pondělí 25. května
• Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny
(o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
• Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.


nejdříve 1. června
• Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
• Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin
červen
• Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách
• Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2020

Zpět na výpis