V Orlové se vybuduje varovný systém za 15,6 milionů korun

V úterý 21. dubna odstartuje budování protipovodňového varovného a monitorovacího systému města Orlové. Předmětem prací je instalace obousměrných bezdrátových hlásičů s reproduktory, které budou propojeny s vysílacím stanovištěm. Zařízení bude sloužit k okamžitému šíření varovné informace směrem k občanům v případě zjištění rizika. Soustavou hlásičů lze šířit jakékoliv informace. Kromě velké vody může jít například o varování obyvatelstva před chemickým nebo biologickým ohrožením.

„Situací, ve kterých by nově budovaný varovný systém našel uplatnění, zažila Orlová v minulosti už několik. Vzpomeňme například na únik čpavku na zimním stadionu, ptačí chřipku, rozvodnění místních toků, dopravní nehody či větší požáry," vysvětluje Ing. Jolana Plášková z odboru rozvoje a investic. Dodává, že chemické ohrožení obyvatel by mohlo nastat třeba při požáru některé z okolních skládek, a to v případě, kdy by vítr odvál mrak plný nebezpečných zplodin nad Orlovou. Obyvatelstvo však může plošně ohrozit i aktivní střelec nebo v „lepším" případě agresivní vzteklý pes.

Hlásiče a monitorovací body budou upevněny na více než sedmi stovkách stávajících sloupů rozmístněných po městě. Vzdálená vysílací stanoviště v podobě speciálních počítačů se budou nacházet v budově městské policie a v kulturním domě. Systém bude schopen plnit svou funkci i v případě výpadku elektřiny či výpadku operátorů mobilních sítí. „Vybudování protipovodňového varovného systému bude stát cca 15,6 milionů korun. Akce je podpořena dotací z evropského Fondu soudržnosti ve výši 11,4 miliony korun. Systém má být hotový na začátku letošního září," informuje Ing. Plášková.

Z geografické polohy Orlové coby města na kopci a hustoty její potoční sítě může pro laickou veřejnost vyvstávat otázka, nač zrovna toto město potřebuje protipovodňový varovný systém za tolik peněz. Z odpovědi odborníka ovšem vyplývá, že poloha na kopci není za určitých okolností žádnou výhodou, spíše naopak. „Město Orlová má velké množství zpevněných ploch, takže když přijde například prudký přívalový déšť, tak všechna voda okamžitě stéká po těch zpevněných plochách do dešťové kanalizace a tím se vytváří povodňová vlna, která může značně ohrozit například oblast, v níž se nachází zdejší čistička odpadních vod," vysvětluje tajemník Povodňové komise ORP Orlová Tadeáš Janiczek z odboru výstavby
a životního prostředí.

Přijde-li prudký liják, anebo budou vydatné deště trvat několik dní, může Orlová de facto zatápět sama sebe. Protože když voda z velké části města nemá kam vsáknout a stéká po zpevněných plochách do Zimovůdky nebo do Orlovské stružky, mohla by v obydlených oblastech nadělat slušnou paseku. Budování protipovodňového varovného systému má tudíž své opodstatnění.


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2020

Zpět na výpis