NA AKTUÁLNÍ TÉMA SE STAROSTOU MĚSTA MGR. MIROSLAVEM CHLUBNOU

NEPOCHYBUJI O TOM, ŽE TO SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME!

Pane starosto, řada občanů dostala v minulých dnech do schránek složenky na úhradu poplatků za svoz komunálního odpadu. Mnozí lidé v důsledku vládních rozhodnutí přišli o finanční příjmy, jiní se ocitli bez práce. Jak je to s úhradou těchto složenek? Přijalo město nějaké rozhodnutí?

„Zatím rozhodnuto nebylo, ale rozhodne se. Půjde to na jednání rady a pak zastupitelstva. Předpokládám, že se v těchto věcech většinově shodneme i s opozicí. V návrhu je prodloužení doby na zaplacení místních poplatků, a to zatím do října. Jedná se o odpady, poplatek za psy a další místní poplatky.
Ještě před rozhodnutím vlády jsme řekli, že nikomu by neměl být ukončen nájem bytu za neplacení nájmu z důvodu koronaviru. Tedy neřešíme lidi, kteří neplatí dlouhodoběji, ale řešíme ty, co v době nouzového stavu přišli o práci a tím i zdroj peněz, nebo jsou doma se sníženým platem. Je jasné, že mohou mít finanční problémy, a zde může město pomoci. Tuto situaci už řeší i vláda.
Musím říct, že pokud spoluobčané platí poplatky v hotovosti na pokladně úřadu, tak to v tuto chvíli nespěchá. Nikdo vás nepostihne, když to půjdete zaplatit až po skončení nouzového stavu. Chraňme sebe i své okolí, a tohle není prioritní záležitost."

Celá řada měst v republice chce vyjít místním podnikatelům vstříc, a snaží se jim městských objektech nějak odlehčit. Města snížila podnikatelům nájmy nebo jim poskytla nějakou finanční podporu. Jak tomu bude v Orlové?

„Samozřejmě, že chceme pomoci i v této oblasti. Zatím je návrh pomoci těm podnikatelům, kteří jsou v nebytových prostorách v majetku města. Zde budou tři návrhy a vybere se jeden, či kombinace navrženého. V možnostech bude odklad nájemného nebo jeho odpuštění, či snížení - a pak chceme nájemné pro další rok nezvyšovat.
Případnou finanční pomoc musíme dobře zvážit, aby to nedopadlo jako v letech minulých, kdy nám zůstaly velké dluhy za podnikateli, kteří nám nesplatili poskytnuté úvěry. Také nevíme, jak bude naplněn rozpočet města. Už teď zvažujeme případné úspory na straně výdajů města.
Našim podnikatelům můžeme také pomoci my sami. Po skončení nouzového stavu, až se znovu otevřou obchody, restaurace, cukrárny, či jiné provozovny, tak naše pomoc může být v tom, že budeme nakupovat u nich a nebudeme jezdit po okolí."

V minulých dnech začalo město s dezinfekcí městského mobiliáře, autobusových zastávek a podobně. Uvažujete o tom, že se budou dezinfikovat i vchody do panelových domů, místa s kontejnery, popelnicemi a ve finále i jednotlivé popelnice či kontejnery?

„Od minulého pátku se spustila akce dezinfekce městského mobiliáře. Začalo to dezinfekcí autobusových zastávek a postupně se bude pokračovat. Důležité je, aby tyto postřiky důkladně zaschly, jinak se mohou minout účinkem. Provádí to firma Talpa, která se zřekla honoráře. V dalších dnech pomůže i SMO m.a.s. My jsme dodali dezinfekční roztok. Průběžně se bude pokračovat se zábradlími, stanovišti popelnic, kontejnerů a podobně. Chtěl bych touto cestou apelovat na všechny domovníky, aby se rovněž zapojili s dezinfekcí ve svých domech, hlavně klik dveří, výtahů a všeho, co používají, či spíše, čeho se dotýká většina lidí. Máme roušky, máme rukavice, ale opatrnosti není nikdy dost. Pokud domovník z nějakých důvodů nemůže, pokuste se mu ve svých domech pomoci. Je to hlavně v zájmu nás všech. Doufáme, že všichni pochopí potřebu takto dezinfikovat naše město, a nikdo nebude těmto lidem práci nijak komplikovat."

Úředníci a radní roznášejí seniorům roušky do schránek. Máte těch roušek dostatek? Dostanou je všichni senioři? Je to nějak věkově rozdělené?

„Od počátku se nejenom naši úředníci, ale hlavně občané města dali do šití roušek - a musím jim za to poděkovat. Jsou skvělí a pomohli nám, pomohli lidem kolem sebe a řešili problém, který byl způsoben jinde. V této době se roznášejí roušky seniorům starším 70 let. Roušek je dost, jen je musíme došít. Jak jsou nám dodávány, tak je distribuujeme seniorům. Pokud se nám podaří získat další roušky, tak budeme snižovat věk seniorů, kterým roušky dodáme."

Komu všemu město poskytlo roušky? Koho jste museli vybavit ochrannými pomůckami v první řadě, koho v dalších krocích? Považujete to vybavení dostatečné?

„Těch míst a těch lidí je moc. Prvotně jsme museli zabezpečit policisty, pracovníky v sociálních službách, úředníky pracující s veřejností, lidi, kteří pracují na svozu odpadů, hasiče včetně dobrovolných. Pak jsme dodávali ochranné pomůcky lékařům, do nemocnice, řidičům, do bank, lidem u mobilních operátorů, technikům, bezdomovcům. Takto bych mohl pokračovat dál. Největším problémem bylo, že se nepracovalo jen na tom, jak pro lidi získat roušky, ale musely se zpracovat krizové plány pro fungování institucí, jako je Vesna, Pohoda, SMO a další. Jen si představte, že v naší Vesně je kolem sto osmdesáti klientů. Musíte mít představu, co budete dělat, kdyby se tam objevil koronavirus. V době minulé se to vždy řešilo armádou. Dnes těch možností moc není, přesto máme připravené nějaké řešení, ale doufejme, že jej nebudeme muset použít. Opět musím poděkovat lidem, že tím, jak oni byli skvělí a šili roušky, my jsme mohli řešit pravděpodobné situace, realizovat nařízení vlády a další úkoly, které tato mimořádná doba přináší. Jsme dobře připraveni na povodně, ale s touto situací nemá nikdo zkušenosti, a vlastně se všichni učíme.
Pokud by se stalo, že někde chybí roušky, nebo už došly, můžete nám zavolat nebo napsat na úřad. Budeme to řešit. Jedná se hlavně o lidi v první linii."

V některých městech se objevily rouškomaty. Lidé si tam mohou koupit roušku a finanční prostředky putují na nějaký smysluplný nebo charitativní účel, třeba na podporu zdravotníků a podobně. Budeme mít i v Orlové takovýto rouškomat?

„Ano, mnoho dotazů, které dostáváme, jsou na takzvaný rouškomat. Jednáme o něm, a chceme jej. Ve chvíli, kdy se nám ho podaří zajistit, budeme veřejnost informovat prostřednictvím našich informačních kanálů. Je jasné, že se za roušky v tomto automatu platí, ale chci vám garantovat, že peníze utržené v tomto rouškomatu, půjdou na dobročinné účely lidem v našem městě. Máme už tento automat předjednaný, takže věříme, že tady bude co nejdříve. Vlastně, v době vydání rozhovoru, už by měl být na území města nainstalován."

Ze zákona jste šéfem městské policie. Jak hodnotíte práci strážníků v tomto krizovém období?


„Ke svěřeným úkolům přistupují velmi zodpovědně. Dohlížejí nejen na pořádek v našem městě, ale i na dodržování vládou nařízených opatření. K dnešnímu dni strážníci řešili více než 300 případů, z toho muselo být 180 řešeno podstatně důsledněji. 150 občanů bylo nahlášeno a jejich přestupek podstoupen přestupkové komisi. Čtyři lidé byli pokutováni, a z nich tři částkou ve výši 10 tisíc korun. V rámci těchto kontrol byli dopadeni i dva celostátně hledaní. Dokonce byl odhalen občan, který nedodržoval karanténu. Tento bude řešen v jiném režimu, a proto už byl předán Policii České republiky. Myslím, že tady musíme našim strážníků za jejich práci poděkovat.
Rád bych tady apeloval na lidi – to, že mi napíšete do e-mailu, nebo uveřejníte na FB, že někdo neměl roušku, či udělal jiný přestupek, trestný čin a podobně, je sice chvályhodné, ale já už s tím moc neudělám. Zpětně nic řešit nejde, ale vy sami můžete hned zavolat na policii, ta to bude bezprostředně řešit. Je to o naší odvaze."

Můžete prozradit, jak vysokou finanční částku město vyčlenilo na boj s pandemií? Co všechno město muselo zakoupit a pořídit? Co si vyžádalo nejvíc peněz?

Zatím se vyčlenily dva miliony korun a utraceno je kolem jednoho a půl milionu. Kupují se dezinfekce, roušky, respirátory, ochranné obleky a pomůcky. Koupily se dva ionizátory. Vše se snažíme řádně evidovat, tedy výdej pomůcek i použití dezinfekce, či ionizátorů. Jen pro představu čtenářů, kdyby strážníci městské policie používali respirátory tak, jak se mají, tak jich za dva měsíce spotřebují přes čtyřicet tisíc. Město by to stálo osm milionů korun. Nejvíc peněz stály respirátory."

Máme před sebou Velikonoce, svátky jara, ale také klidu a pohody. Co byste lidem popřál?
„Než popřeju, tak chci poděkovat všem těm lidem, kteří se o nás starají. Děkuji za sebe, ale i za všechny Orlováky, všem lidem v první linii - lékařům, sestrám, zdravotnímu personálu, pečovatelům, policistům, strážníkům, hasičům, prodavačkám, technikům, řidičům, úředníkům, uklízečkám, popelářům a všem dalším. Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se moc omlouvám. Rovněž děkuji těm, kteří šijí roušky a organizují pomoc, nosí nákupy, léky spoluobčanům, prostě každému, kdo třeba pomohl jen sousedovi, nebo pomáhá ve velkém. Je to obdivuhodné, co jsme jako národ dokázali. TLESKÁM VÁM VŠEM A MOC DĚKUJI.
Spoluobčanům chci popřát krásné, klidné a ničím nerušené velikonoční svátky, ať se nás všech drží zdraví a sejdeme se v lepších dnech."


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.4.2020

Zpět na výpis