ORLOVANÉ, PŘEJI VÁM KLIDNÉ VELIKONOCE

Zdá se, že velikonoční svátky budou jiné než v minulých letech. Životy a jednání lidí ovlivnil stav pandemie. Každý z nás myslí na zdraví, na rodinu, na své přátele, na to, co nás v nejbližších dnech čeká. Dodržujeme pravidla, která jsou stanovena ministerstvem zdravotnictví a jsme „spokojeni", že doposud počet obyvatel s COVID – 19 v naší obci s rozšířenou působností není vysoký. Kolik případů je nezachyceno, těžko říci.


Do Velikonoc zbývá posledních pár dnů - Velký pátek, Bílá sobota ... Ještě před rokem ženy doma uklízely, čistily okna, ve velkém se nakupovalo, pletly se karabáče a velikonoční věnečky, zdobily se kraslice, vymýšlelo se pohoštění pro koledníky a návštěvy. Děti, ale i dospělí, se těšili na dny volna, které spojujeme se svátky jara od Velkého pátku po Velikonoční pondělí.


Dnešní obraz příprav na velikonoční svátky je jiný. Mnozí jsme doma od poloviny března. Šijeme roušky, učíme se s dětmi, pracujeme z domova formou home office nebo jsme doma kvůli překážce v práci se sníženou mzdou. Nálada nepřipomíná příchod největšího křesťanského svátku. Trošku si vyzdobíme domovy, pošleme velikonoční přání formou SMS nebo e-mailové zprávy těm nejbližším, zajdeme nakoupit a něco menšího připravíme na sváteční stůl. Bude-li pěkné počasí, půjdeme s rodinou na procházku do přírody, podíváme se na 6 tisíc kvetoucích tulipánů a modré nebe nad hlavou. Tulipány byly vysázeny na podzim, aby nás na jaře svými květy potěšily. Nikdo netušil, že budeme mít v republice tolik nemocných lidí s koronavirem. Návštěvy se konat nebudou. Stále budeme mít na obličeji roušky a budeme dodržovat stanovená hygienická pravidla, abychom se jeden od druhého nenakazili, abychom se vzájemně chránili.


Po svátcích se dospělí do práce a děti do škol v plném počtu nevrátí. Nouzový stav neskončí a zřejmě bude trvat do konce dubna. Záleží na rozhodnutí vlády.
Dříve než vám popřeji k Velikonocům, chci poděkovat všem, kteří se podílejí na zvládání současných složitých situací ve městě a aktivně pomáhají lidem a úřadu. Vedení města si nesmírně váží práce lidí z ADRY, Českého červeného kříže, firmy Talpa, SMO, m.a.s., dobrovolníků z řad mládeže, sportovců, kteří roznášeli Orlovské noviny, zástupců sociálních služeb, zaměstnanců škol a všech úřadů – MÚ, KÚ, FÚ, ÚP OSSZ. Mnohé oceňujeme za to, že šijí roušky, darují je potřebným, seniorům, zásobují jimi domovy pro seniory v Orlové, dům s pečovatelskou službou, policii, nemocnici či řidiče autobusu. Poděkování patří všem anonymním spoluobčanům, kteří pomáhají v tomto krizovém období. Oceňujeme aktivity našich seniorů, kteří si sami vymysleli, že uháčkují jako poděkování srdíčka pro prodavače a prodavačky v našich obchodech, které jsou po celou dobu nouzového stavu otevřené, ve kterých se všem při nákupech maximálně věnují.


Vážíme si velmi dobré spolupráce ředitelek orlovských sociálních služeb s vedoucím sociálního odboru a s náměstkem pro sociální služby Krajského úřadu v Ostravě, kteří jim poskytují nejen radu, ale zajišťují i materiální pomoc, jež se týká jak dodávek ochranných osobních pracovních pomůcek, tak desinfekce.


Děkujeme všem za spolupráci a prosíme, dodržujte zásady a doporučení ministerstva zdravotnictví ke snížení rizik nakažení novým typem koronaviru. Máme jeden cíl – zvítězit nad COVID – 19. Společně to dokážeme.
Milí spoluobčané, dovolte, abych Vám popřála klidné Velikonoce, protkané láskou a paprsky jarního sluníčka, které vykouzlí na Vašich tvářích úsměv, pohladí Vaši duši a podpoří Vaše zdraví.


Bc. Naděžda Kubalová, místostarostka


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.4.2020

Zpět na výpis