JARO JE TADY - několik rad k pálení odpadu při jarním úklidu

Jaro je tu a s ním začal úklid zahrádek a jejich příprava po zimním odpočinku na sadbu a setí. S jarním úklidem zahrad souvisí i pálení suchého listí, větví ze stromů, ale také plošné vypalování suché trávy. Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno! Vegetace je totiž suchá a hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní obecní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na svých pozemcích. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby oheň byl pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení případného požáru např. hasicí přístroj, konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit. Zapomínat se nesmí ani na dohled nad ohništěm po celou dobu pálení a následný dozor po uhašení. V případě větrného počasí je vhodné pálení rovnou odložit na jiný den. Vítr může ohniště snadno rozfoukat do okolí.
Po celý rok pak platí v lesích zákaz kouření, rozdělávání otevřeného ohně mimo vyhrazená místa. Rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Zákon o požární ochraně vysloveně stanovuje zákaz vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 25 tisíc Kč. Právnické a podnikající fyzické osoby může být uložena pokuta až 1 milion Kč.
V případě pálení hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny tuto skutečnost předem nahlásit Hasičskému záchrannému sboru kraje prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci „Evidence pálení" umístěného na webových stránkách https://paleni.izscr.cz/. Nahlášení spalování hořlavých látek je doporučeno i fyzickým osobám.
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru kraje. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
-HZS-


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.4.2020

Zpět na výpis