S koloběžkou na chodníku můžete snadno dostat pokutu!

Elektrokola a elektrokoloběžky jsou v současnosti velmi aktuálním tématem a dochází k výraznému nárůstu jejich používání. Orlová není výjimkou, i zde se začínáme setkávat především s elektrokoloběžkami, a to bohužel velmi často na chodnících.

Nutno však zdůraznit, že z hlediska pravidel silničního provozu platí, že jakákoliv koloběžka je jízdním kolem (§57, odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.) a s jízdním kolem, jak známo, po chodníku jezdit nelze. Chodník nebo stezku pro chodce jiní účastníci silničního provozu než chodci užít jednoduše nesmí (§53, odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.).

Problém by asi nebyl tak u obyčejných koloběžek, protože na těch se obvykle velká rychlost vyvinout nedá, ale u elektrokoloběžek je situace značně odlišná.

Pro elektro-kola, a tedy i pro elektro-koloběžky, platí z hlediska jejich motorů stejná omezení (max. 1 kW výkonu a max. 25 km/h), ale i s tímto omezením je jízda po chodníku značně riskantní a „e-koloběžkář“ spolehlivě ohrožuje chodce i sebe.

Koloběžka a tím spíše elektrokoloběžka na chodník z hlediska pravidel silničního provozu tedy nepatří a její řidič musí zůstat na silnici nebo na stezce pro cyklisty. Za porušení této povinnosti lze na místě uložit pokutu až do 2 000 Kč.

 

odbor dopravy


Datum zveřejnění/aktualizace: 21.8.2019

Zpět na výpis