Firmy a dárci zvyšují kvalitu „POHODY“

      Péče o seniory se neustále vyvíjí. V naší práci se objevují nové pomůcky, speciální metody a jiné novinky, které dokáží zlepšit kvalitu života samotných seniorů, ale zároveň zjednodušit a zefektivnit práci pečujících. Také v našem domově pro seniory se snažíme tyto trendy následovat. Náklady, které s tím souvisí, však často převyšují naše finanční možnosti. Z tohoto důvodu se proto pravidelně snažíme vyžívat podpory mnohých nadací, firem, ale také jednotlivců, bez nichž bychom se jako nestátní nezisková organizace neobešli. Ani v letošním roce tomu není jinak. Už v jeho půli můžeme říci, že v tomto ohledu bude rokem úspěšným. Jsme vděční, že se v naší společnosti pořád najdou tací, kterým není život starších lidí lhostejný, a rádi bychom na tomto místě některé z nich vyzdvihli.

     V tomto roce podpořila Nadace Olgy Havlové částkou 20 tisíc Kč náš projekt s názvem „Umění doprovázet aneb, když se život chýlí ke konci...“.  Díky němu můžeme našim zaměstnancům zajistit speciální školení v oblasti paliativní péče. Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života klientů v poslední fázi jejich života, ale zaměřuje se rovněž na osoby doprovázející. Jejím cílem je komplexní tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychologických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou klienta a jejich doprovázející trápit. Naším cílem je naučit se pracovat tak, abychom klientům udrželi co nejvyšší kvalitu života až do úplného konce.

     Další velký dík patří organizaci Život 90, která na základě finančních prostředků společnosti Innogy Česká republika a.s., přispěla částkou 36 tisíc Kč na nákup dvou nových elektrických polohovacích lůžek. Obměna manuálně ovladatelných lůžek za nová elektrická, probíhá v našem domově posledních 6 let a konečně se blížíme do finále.

     K dokončení obměny starých lůžek nám pomohla také ČSOB a.s. se svým programem „ČSOB pomáhá regionům“, kde byl náš projekt „Kompenzovat handicap-zkvalitnit život“ v rámci jejich grantové výzvy zařazen do hlasovací fáze, společně s dalšími třemi projekty v regionu. Díky podpoře našich dodavatelů (např. Lékárny U nemocnice s.r.o., Dentimed s.r.o., aj.), rodinných příslušníků nebo podporovatelů našeho domova se nám podařilo získat 27.777 Kč. V našem kraji jsme tak obsadili první místo a od ČSOB získali dalších 50 tisíc Kč! Celková částka 77.777 Kč bude maximálně dostačující k nákupu posledních nových lůžek.

     Na zakoupení nových odborných publikací a moderních pomůcek pro seniory nám poskytla 3 tisíce Kč firma GASCONTROL společnost s r.o.

     Tímto výčtem seznam dárců však nekončí. Věříme, že si náš domov bude k sobě i nadále přitahovat lidi s otevřeným srdcem, a že nás štěstí neopustí ani při dalších grantových řízeních. Do konce roku máme ještě pořád několik příležitostí, jak naši službu posunout zase o kousek výš.

     Děkujeme všem dárcům a příznivcům, přejeme vám hodně úspěchů v životě osobním i pracovním. Vaší štědrosti a podpory si nesmírně vážíme.

Za Dům seniorů „POHODA“, o.p.s., Bc. Vítězslava Lojková, Mgr. Jana Rumpalová


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.7.2019

Zpět na výpis