ORLOVÁ VYHLAŠUJE SOUTĚŽ NA LOGO MĚSTA

Město Orlová chce mít stejně, jako okolní města, své logo.  Proto vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření loga. Jedná se o dvoukolovou soutěž, do které se mohou přihlásit soutěžící bez omezení věku, ale s podmínkou trvalého pobytu na území města Orlové.

 Logo a logotyp by měly být jednoduché, originální, nezaměnitelné a použitelné i samostatně. Budou používány na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích apod. Logo by mělo sestávat z grafického symbolu a u logotypu by mělo být logo doplněno slovem.

A jak bude soutěž probíhat? V prvním kole soutěžící odevzdají své návrhy loga a logotypu města Orlová jako nehmotný výsledek své činnosti v papírové formě na formátu A4 v základním barevném a černobílém provedení (negativ – pozitiv) v rozměru 15 x 15 cm a ve zmenšení na minimální rozměr 1,5 x 1,5 cm.

Soutěžící musí připojit ke každému návrhu krátkou písemnou informaci o tom, co chtěli svou prací zdůraznit, a jaká je symbolika návrhu ve vztahu k městu.

Návrhy budou posouzeny komisí pro média a následně předloženy Radě města Orlové, která vybere maximálně 5 návrhů, které postoupí do druhého kola soutěže.

Soutěžící postupující do druhého kola, budou povinni své návrhy dopracovat a předložit je na formátu A4 barevně i černobíle, dále v elektronické podobě na libovolném nosiči ve formátu pdf, popřípadě e-mailem. Součástí by měla být i šablona prezentace PowerPoint a vizualizace použití k potisku propagačních předmětů (hrnek, propiska, tričko).

Vítězem soutěže bude ten, jehož návrh rada města vyhodnotí jako nejlepší.

Návrhy do prvního kola mohou uchazeči doručit poštou na adresu: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně 735 14 nebo osobně na podatelně městského úřadu v zalepené obálce s označením „SOUTĚŽ 1. KOLO – Logo města Orlová“ a „Neotvírat“ v termínu do konce července letošního roku.  Návrhy do druhého kola pak budou muset vybraní soutěžící doručit do konce srpna.

Soutěžící, který postoupí do druhého kola soutěže, obdrží od vyhlašovatele peněžní dar ve výši 2 tisíce Kč, autorovi vítězného návrhu pak bude vyplacen po uzavření smlouvy autorský honorář ve výši 10 tisíc Kč.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.7.2019

Zpět na výpis