MĚSTO HLEDÁ PRÁVNÍKA

Oznámení o vyhlášení  výběrového řízení

 

 

Tajemník  Městského úřadu Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 

 

 

Právník/-čka/ úřadu.

 

  1. Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

 

 

  1. Místo a doba výkonu práce: město Orlová, doba neurčitá

 

 

  1. Druh práce: komplexní výkon právních činností v oblasti veřejné správy včetně zastupování města před soudy a státními orgány;

 

  1. 4.   Platové zařazení: 11. platová třída (rozpětí základního platového tarifu podle délky praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

 

 

  1. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

-          VŠ vzdělání v magisterském studijním programu – obor „právo“

-          praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou

-          pracovní pozice je vhodná i pro začínající právníky;

-          časová flexibilita, komunikativnost a asertivita

-          uživatelská znalost práce na PC – WORD, EXCEL

-          řidičský průkaz sk. B

 

 

 

  1. Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:

-          jméno,  příjmení a titul

-          datum a  místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR

-          datum a podpis

 

 

  1. K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          strukturovaný životopis

     -   čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude požadován až v případě přijetí), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát  nevydává, doloží se  bezúhonnost čestným prohlášením;

-          kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v souladu s bodem 5 oznámení

 

 

  1. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

-          Místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, podatelna úřadu

-          Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou; přihlášky přijímáme pouze v listinné podobě s doloženými doklady;

-          obálku označte: VŘ 5 2019 – PR I.

-          Lhůta pro podání přihlášky: 19.7.2019, při osobním podání do 13,00 hod. na podatelně úřadu;

-          Předpokládaný nástup: dle dohody

 

 

  1. 9.   Nabízíme:

-          Práci u stabilního zaměstnavatele

-          Dovolenou 5 týdnů a 3 dny placeného volna navíc;

-          Příspěvek ze sociálního fondu – využití dovolená, sport, kultura dle KS

-          Možnost zvyšování kvalifikace

-          Příspěvek na důchodové připojištění

-          Pružnou pracovní dobu

 

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že město Orlová bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat  jeho  osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

 

V Orlové dne 21.6.2019

Ing. Radomír Matušek, MBA, tajemník úřadu

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 28.6.2019

Zpět na výpis