Město Orlová nabízí k prodeji níže uvedené věci

1.      19/2015 - jízdní kolo zn. TARGET 

 2.      25/2016 - jízdní kolo černé barvy zn. OLPRAN

 3.      27/2016 - dámské trekkingové kolo značky LINCOLN

 4.      82/2016 – dětská koloběžka červené barvy zn. SEDCO

 5.      105/2016 – dětské jízdní kolo zn. VELAMOS

 6.      27/2015 - dívčí brusle zn. ACTION

  Datum a hodina ukončení podávání nabídek: do 11:30 hod., dne 8.7.2019

 Nabídky budou vyhodnoceny dne: 12.7.2019

 V případě zájmu je možné, po telefonické dohodě – tel.: 596 581 129 – Mária Borová, si nabízené věci prohlédnout a získat případné další informace vztahující se k nabízené věci.

 Zájemce, nabízející nejvyšší kupní cenu nabízené věci, bude informován a vyzván k uzavření kupní smlouvy písemnou formou.

 Způsob podávání nabídek:

V případě zájmu o koupi některé z nabízených věcí, doručí zájemce písemnou nabídku v zalepené neporušené obálce na adresu: Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně.

 

Obálka musí obsahovat:

  • označení věci, kterou chce zájemce koupit
  • nabízenou kupní cenu (číslicí i slovy)
  • jméno, příjmení a kontaktní adresu, případně další kontaktní údaje zájemce

 

Obálka musí být zřetelně označena slovy: „NEOTVÍRAT“ s uvedením věci, kterou chce zájemce koupit. V případě, že zájemce chce koupit vícero věcí z nabízených předmětů, je nezbytné doručit každou nabídku ve zvláštní obálce s označením předmětné věci, tj. počtu nabídek odpovídá počet obálek.

 

Upozornění pro zájemce:

 NABÍZENÉ VĚCI BUDOU PRODÁNY ZA NEJVYŠŠÍ NABÍDNUTOU CENU

  • Chybně označené obálky nebo neúplně označené obálky budou vyřazeny

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.6.2019

Zpět na výpis