Program ČSOB pomáhá regionům

Domov Vesna se do tohoto programu hlásí každoročně, letos jsme přihlásili projekt "Psí láska", zaměřený na canisterapii, tedy terapeutické působení na klienta s vydatnou pomocí speciálně vycvičených psů. Díky hlasům veřejnosti jsme získali divokou kartu, a tak budeme moci našim uživatelům nabídnout i letos tuto formu terapie. Navázali jsme spolupráci s další canisterapeutkou, paní Dostálovou z Ostravy, která při terapii využívá pomoci svých tří šeltií.

Jak bylo výše uvedeno, výše finanční částky, kterou obdržíme od ČSOB v rámci tohoto projektu je přímo závislá na výši vybraných peněz od občanů. Proto se obracíme na všechny naše příznivce s prosbou o zaslání peněžitého daru v libovolné výši

na číslo účtu: 1017777101/0300
variabilní symbol: 191060054

Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách. Za pomoc a podporu upřímně děkujeme.

Za Domov Vesna Ing. Šárka Botlíková, MBA


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.6.2019

Zpět na výpis