Jarmark firmy Mravenci z Mládí

Ve čtvrtek 30. 5. uspořádala firma Mravenci z Mládí jarmark pod záštitou České spořitelny v rámci projektu Abeceda peněz. Jedná se o jedinečný zážitkový program, který pokrývá celý standard finanční gramotnosti. Program je určen žákům 1. stupně základní školy. V našem případě se jednalo o žáky 4. A ZŠ Mládí Orlová.

Než mohlo k této akci dojít, museli žáci vymyslet svůj vlastní podnikatelský plán a ten následně zrealizovat. Od České spořitelny firma obdržela počáteční kapitál na realizaci svého záměru.

27. 2. žáci navštívili na pozvání orlovskou pobočku České spořitelny, kde se seznámili s prostředím banky a uzavřeli smlouvu o výhodné půjčce ve výši 3 000 Kč na realizaci svého originálního nápadu. Dalším krokem bylo vymyslet název a logo firmy. Následovaly návrhy toho, co budou na jarmarku prodávat. Žáci debatovali mezi sebou, zda se daný výrobek bude líbit a zda ho budou lidé kupovat. Po tomto kroku začali postupně jednotlivé výrobky vyrábět v rámci předmětu pracovní činnosti, během ozdravného pobytu a při odpoledních činnostech ve školní družině.

V průběhu práce na výrobcích řešili žáci propagaci své firmy a nadcházejícího jarmarku. Následovala výroba letáku, pozvánek a jejich distribuce. Jedním z posledních kroků bylo cenění vyrobených předmětů a napečených dobrot. Po celou dobu si žáci všechny investice poctivě zapisovali do své účetní knihy.

V den jarmarku se žáci v doprovodu pedagogických pracovníků dostavili s předstihem, aby připravili prodejní stánky a v 14:00 začali před Českou Spořitelnou prodávat. Během krátké doby zvládli role prodavačů i propagátorů své firmy – heslo „Přijďte k nám a vykupte náš krám“ opravdu zajalo. Celá akce byla velmi úspěšná, nakupující chválili nejen zboží, ale i přístup dětí. Firma si vydělala dost, aby splnila svůj předem vytýčený cíl (utužení kolektivu u společného posezení a příspěvek na dobročinné účely). Žáci 4. A ze ZŠ Mládí byli prvními, kteří tuto akci v Orlové uspořádali.

Mgr. Veronika Podhrázská, Mgr. Eva Mokrášová

ZŠ Mládí Orlová


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.6.2019

Zpět na výpis