PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - HLASOVÁNÍ SPUŠTĚNO!

Město Orlová připravilo rovný milión, o kterém můžete pomoci rozhodnout.

Jedenáct skvělých návrhů bojuje o vaši přízeň! Výsledné 4 projekty se budou moci začít realizovat, v co nejkratším možném termínu.

Hlasování probíhá elektronickou formou:

a také papírovou formou:
- Informace MěÚ,
- Radnice v Orlové-Městě,
- MIC - Městské informační centrum Orlová,
- DKMO - Dům kultury města Orlové, p.o.,
- Nemocnice - u lékárny,
- Trafika SG na Výhodě.

-> HLASOVÁNÍ ČASOVĚ OMEZENO!
TERMÍN HLASOVÁNÍ:  SOBOTA 1. ČERVNA 2019 - ČTVRTEK 20. ČERVNA 2019.

-> Hlasovat je možno pouze jednou formou. (K výběru je elektronická forma hlasování nebo písemná forma hlasování. Na výše uvedených místech jsou připraveny hlasovací urny, do kterých vhodíte vyplněný hlasovací lístek - připraveny na určených místech k vyplnění).
*Výsledky budou kontrolovány a duplicity označeny za neplatné.


h  hl
*náhled hlasovacího listu


-> Každý hlasující má k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas.
-> Celkem tedy tři hlasy, které rozdělíte libovolně mezi projekty.
-> Jednomu projektu však připadne maximálně jeden hlas.

-> Je nutno vyplnit JMÉNO, PŘÍJMENÍ A ADRESU hlasujícího!
-> Pokud nesplníte tato kritéria BUDE VAŠE HLASOVÁNÍ OZNAČENO ZA NEPLATNÉ!


OBHAJOBY NÁVRHŮ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

v

v


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.6.2019

Zpět na výpis