Orlová třídí odpad

VLONI TŘÍDILI ORLOVÁCI PRO ORLA, LETOS PRO PSÍ ÚTULEK

Během čtyř měsíců loňského roku občané maximálně třídili plast. Poté byla výsledná tonáž převedena na finanční částku. Nakonec bylo vytříděno 60 tun, což znamená krásných 60 tisíc korun. Šek předali starosta města Orlové Miroslav Chlubna společně s místostarostkou Naďou Kubalovou symbolicky před voliérou s královskými orly do rukou Petra ČOLASE, ředitele ZOO Ostrava. 


t

NA KONCI ČERVENCE ZJISTÍME, JAK ORLOVÁCI TŘÍDILI V TOMTO ROCE A JAKOU ČÁSTKOU TEDY POMOHOU PSÍMU ÚTULKU

Letos od března do července probíhá podobná akce, akorát s tím rozdílem, že peníze půjdou na psí útulek v Orlové, na opravu kotců, boudy a podobně. INFORMACE PRO OBČANY

BROŽURA - ORLOVÁ TŘÍDÍ ODPAD KE STAŽENÍ (V PDF)

BROŽURA - ORLOVÁ TŘÍDÍ ODPAD (JPG)

Služba odvozu objemného odpadu

Pronájem velkoobjemových kontejnerů

Tašky na tříděný odpad

Textil

Elektro

Separované odpady
SNÍŽENÍ ČETNOSTI ODVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z RODINNÉ ZÁSTAVBY ORLOVÁ VÝHODA
Od 1. dubna bude zahájen projekt, v rámci kterého dojde ke změně četnosti vývozu směsného komunálního odpadu (tzv. odpad z černých popelnic) od rodinných domů. Do projektu budou zapojeny rodinné domy v oblasti Výhoda. (Mapa celkové oblasti)

Cílem pilotního projektu, který bude probíhat do konce roku 2019, je snížení množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku, a naopak zvýšení míry separace odpadů. Následně proběhne vyhodnocení jeho úspěšnosti a případné rozšíření i do jiných částí města Orlová. Projekt tak reaguje na připravované legislativní změny a chystaný zákaz ukládání využitelného odpadu na skládky od roku 2024.
SMO, městská akciová společnost Orlová


Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [91.0MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 21.5.2019

Zpět na výpis