PROHLÁŠENÍ ORLOVSKÝCH ZASTUPITELŮ K NEMOCNICI

Zastupitelé města Orlové protestují proti přesunu orlovské interny do Karviné na základě usnesení zastupitelstva kraje ze dne 14.6.2018 o optimalizaci zdravotní péče v krajských nemocnicích a podporují jednání lékařů, sester, personálu a odborů orlovské nemocnice v boji za zachování interního oddělení v Orlové.

Zastupitelstvo města Orlové uložilo starostovi svolat mimořádné zasedání zastupitelstva a vyvolat jednání o orlovské nemocnici.


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.6.2018

Zpět na výpis