ORLOVÁ recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

 

Loni občané odevzdali k recyklaci 27 135,09 kilogramů starých spotřebičů.

 

Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vyřadili 27 135,09 kilogramů  elektra. Tím, že jsme ho následně  předali k recyklaci, jsme uspořili 303,88 MWh elektřiny, 15 028,39 litrů ropy, 1 414,23 m3 vody a 13,48 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 66,40 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 292,83 tun.

 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i  těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebné pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

 

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více, než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz. V našem případě se jedná o sběrný dvůr na ulici Nádražní v Orlové-Městě.


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.6.2018

Zpět na výpis