ZŠ MLÁDÍ NA MORÁVCE

Základní škola Mládí uspořádala i v letošním školním roce  pro žáky 4. až 8. ročníku ekologicky zaměřený ozdravný pobyt na Morávce v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd.  Ozdravný pobyt se konal v termínu od 21. do 25. května a nesl se v duchu hesla naší školy „Pohyb, zdraví, tvůrčí mysl“. Naše škola se pravidelně snaží dostat žáky z prostředí se zhoršenou kvalitou ovzduší do ekologicky čistého a zdravého prostředí. Nejinak tomu bylo i letos. Celkově se ozdravného pobytu zúčastnilo 105 žáků ve věku od devíti do čtrnácti let.

Cílem ozdravného pobytu bylo vést naše žáky k environmentálnímu myšlení a chování, k péči o sebe i své zdraví, k  prohloubení znalostí o přírodě a v neposlední řadě i k bližšímu poznání kolektivu a jeho utužování formou her a soutěží.

Výuka probíhala formou projektového vyučování zaměřeného především na ekologickou výchovu a sportovní hry.  Jednou z takových her byl například korfbalový turnaj žáků veden dvěma zkušenými trenéry, kteří za námi na ozdravný pobyt přijeli.

Po dobu pobytu byli žáci hodnoceni za aktivní přístup, dovednosti, znalosti a spolupráci ve skupině. Ozdravný pobyt se prostě povedl a všichni se těší za rok na ten další.

Mgr. Renáta Bruštíková

ZŠ Mládí Orlová

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.6.2018

Zpět na výpis