Město vyhlašuje dotační programy na rok 2018 - 2. kolo

Informujeme zájemce o dotace v oblasti kultury, zájmové a spolkové činnosti,  práce s dětmi a mládeží, že Rada města Orlové dne 30.05.2018, usnesením 2341/61, schválila dotační programy na rok 2018 (2. kolo).

 

v členění:

 

Výzva č. 4/2018

a) Program č. 8/2018 - Podpora kulturních projektů

b) Program č. 9/2018 - Podpora projektů zájmové a spolkové činnosti

c) Program č. 10/2018 - Podpora projektů pro děti a mládež

 

 

Znění výzvy bylo zveřejněno dne 01.06.2018 na městských internetových stránkách - www.mesto-orlova.cz, v záložce „Radnice  – Městský úřad – Úřední deska“.

 

Formuláře pro podávání žádostí si můžete stáhnout v elektronické podobě na městských internetových stránkách - www.mesto-orlova.cz, v záložce „Radnice“ – „Dotace“.

 

Žádosti o neinvestiční dotace v rámci uvedených programů je možno podávat na předepsaných formulářích od 12. července 2018 do 27. července 2018, a to:

 

a) osobně na podatelně Městského úřadu Orlová (rozhodující je datum razítka podatelny),

b)  poštou doporučeně (rozhodující je datum razítka podání k poštovní přepravě) na adresu:

     Město Orlová

     Odbor městských financí a školství

     Osvobození 796

     735 14 Orlová-Lutyně

 

Podrobnější informace o dotačním programu, vyplňování žádosti o dotaci či vyúčtování, sdělí odbor městských financí a školství Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně.

 

Kontaktní osoba:

 

Programy č. 8/2018 a 9/2018

Alena Fricová

kultura, dotace, VHP

tel: 596 581 316

email: alena.fricova@muor.cz

 

Program č. 10/2018

Bc. Tomáš Siekiera

sport, dotace, zdravé město

tel.: 596 581 360

e-mail: tomas.siekiera@muor.cz

 

odbor městských financí a školství

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [1.0MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 5.6.2018

Zpět na výpis