Změny v linkovém vedení linek příměstské dopravy

Vážení cestující,

od 10. června  2018  dochází  v  oblasti  Karvinska  a Orlovska k vybraným změnám v dopravní obslužnosti území. Na základě proběhnutého výběrového řízení na autobusového dopravce bude i nadále v předmětné oblasti provozovat autobusové linky dopravce ČSAD Karviná a.s.

 

Změny v linkovém vedení linek příměstské dopravy

 

Relace Karviná – Ostrava

Linka 531 je ve špičky pracovních dnů mimo letní prázdniny provozována v intervalu 20 minut, dále dochází  k mírným  úpravám  jízdních  řádů a zavedení nového páru spojů na lince 532.


Novými spoji linky 533 je nově ve směru z Karviné obsluhována také průmyslová  zóna  Dukla v Havířově.

 

Relace Karviná – Stonava – Albrechtice/Horní Suchá

Původní autobusové linky dopravce Jan Kypús BUS s.r.o.  jsou  nahrazeny  novými  linkami  581 a 582. Linka 581 je vedena ze zastávky Karviná, Fryštát, aut.nádr. přes tř. Osvobození do Stonavy, přes zastávku Stonava,u Recmaníků  do  Albrechtic k železniční stanici a na konečnou zastávku Albrechtice,sídliště.

Linka 582 je vedena ze zastávky Karviná, Fryštát, aut.nádr. přes tř. Osvobození do Stonavy, přes zastávku Stonava,zast. Hořany do Albrechtic k železniční stanici a dále v době přepravní špičky do Horní Suché a v době

dopravního  sedla  místo  linky  581  na  zastávku


Relace Orlová – Havířov

Vybrané spoje linky 451 nově obsluhují také zastávku Havířov,Dolní Suchá,Průmyslová zóna Dukla.

 

Relace Bohumín – Ostrava

Na lince 555  se zavádí nový jízdní řád v souvislosti  s návaznostmi na ostatní linky v Bohumíně.

 

Obsluha dolů

V dopravní  obsluze  jednotlivých  dolů  nedochází k zásadním změnám.

Linka 542 je zrušena a je nahrazena prodloužením vybraných spojů linky 544 ze zastávky Karviná, Doly, zast.ČSA na zastávku Karviná,Důl Darkov.


Upozorňujeme, že nadále trvá výluka v souvislosti     s uzavírkou ulice Rudné v Ostravě.

 

Relace Karviná – Orlová

Linka 534 je nově rozdělena tak, že spoje vedené přes obec Doubrava  jsou označeny  jako  linka  534 a spoje vedené rychlejší trasou mimo střed Doubravy jako linka 535.

Linka 539   taktéž  upravený  jízdní  řád a je v Karviné vedena oproti původnímu stavu odlišnou trasou. Na linkách 534, 535 a 539 dochází k úpravě jízdního řádu.

 

Relace Karviná – Bohumín

Linka 546 má upravený jízdní řád a je nově v Karviné vedena oproti původnímu stavu odlišnou trasou.

 

Relace Karviná – Havířov

Linka 533  je  nově  rozdělena  tak,  že  část  spojů je vedená nadále trasou přes Karvinou,Doly a část spojů je nově označena jako linka 583 a vedena přes Stonavu.

 

Spoje linky 533 jsou v Karviné vedeny přes Hranice a Mizerov. Spoje linky 583 pak přes tř. Osvobození.


Albrechtice,sídliště. Vybrané spoje linky jsou ukončeny ve směru  z  Albrechtic  na  zastávce  Stonava,PZKO s návazností na jiné spoje dále do Karviné a zpět.

 

Cestujte jednoduše s ODISkou !

Nemusíte studovat tarif, shánět dopředu jízdenku, ani hledat po  kapsách  peníze.  Stačí  mít  na ODISce nahraný kredit a jednoduše cestovat !

v prostředcích městské hromadné dopravy stačí vždy při nástupu přiložit ODISku k odbavovacímu zařízení

(pro zakoupení nepřestupní  jízdenky  v  MHD  Ostrava  pro jízdu do 10 minut se přikládá ODISka také při výstupu)

 

v příměstských autobusech je potřeba řidiči nahlásit požadavek a poté jen přiložit ODISku ke čtecímu zařízení

 

ve vlacích při nákupu jízdenky u  pokladní  přepážky  nebo u průvodčího ve vlaku stačí nahlásit výstupní stanici nebo zastávku a přiložit ODISku ke čtecímu zařízení

 

 

Je to jednoduché.

Relace Karviná – Petrovice

Jízdní řády linek 536, 537 a 538 se nemění,

nemění se ani jejich trasování.

 

Relace Orlová – Ostrava

Linka 551 je ve špičky pracovních dnů mimo letní prázdniny provozována v intervalu 20 minut, dále dochází k  mírným úprav ám  jízdních řádů a zavedení nového páru spojů na lince 552.

Upozorňujeme, že nadále trvá výluka v souvislosti

s uzavírkou ulice Rudné v Ostravě.                                  

Linky 553 a 591 jsou sloučeny do linky 553

a provozovány dopravcem ČSAD Karviná a.s.

 

Relace Orlová – Bohumín

Na linkách 557, 558, 559 a 560 dochází k úpravám jízdních řádů.

Linka 556 je zrušena a spojení je nově zajištěno linkami

557 a 539.

Linka 561 je zrušena a spoje převedeny do linky 546.


 


Integrace MHD Orlová do ODIS

Od 10. 6. 2018 dochází k začlenění linek MHD Orlová do Integro v aného dopr a vního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Všechny linky  jsou do systému ODIS začleněny v celé délce svých tras.

Vlivem začlenění MHD Orlová  do  ODIS  dochází ke vzniku nové tarifní zóny č. 150 zahrnující celé území původní tarifní zóny č. 15 a většinu původního území tarifní zóny č. 7 tak, aby nad celým územím obsluhovaným MHD Orlová platily shodné tarifní podmínky ve všech spojích autobusové dopravy.

Celá síť MHD Orlová tak bude včetně souběžných úseků jiných linek veřejné linkové autobusové dopravy zařazena do tarifní zóny č. 150. Ve spojích MHD Orlová včetně souběžných úseků jiných linek veřejné linkové


autobusové dopravy budou platit taktéž dlouhodobé časové jízdenky platné pro tarifní zóny č. 7 nebo 15, a to pouze v rámci zakoupené tarifní zóny.

Cestujícímu pro cestu link ou zařazenou do Integro v aného dopr a vního systému Moravskoslezského kraje ODIS při cestě s dlouhodobou časovou jízdenkou ODIS postačuje pro příslušný mezizastávkový úsek pouze 1 tarifní zóna.

V celé tarifní zóně č. 150 platí jednotlivé jízdné Orlová XL.

 

Tarifní zóna č. 150 neplatí mezi stanicemi Dolní Lutyně - Dětmarovice ve vlacích linek S2 a S21.


Další tarifní změny

K 10. 6. 2018 dochází vzhledem k výše uvedené nové organizaci  dopravy  v  oblasti  Karvinska a Orlovska a  k  začlenění  MHD  Orlová  do  ODIS  k vybraným změnám v zónovém členění této oblasti. Tarifní zóna č. 8 je zrušena a nahrazena rozšířenými tarifními zónami č. 7 a 42, což zajistí mimo jiné sjednocení potřebných tarifních zón pro cesty v relacích Karviná Ostrava, resp.  Karviná    Havířov. Dle požadavku města Orlová navíc dochází k přesunu hranice tarifních zón ze zastávky Orlová,Město,Zimný důl na zastávku Petřvald,,Březiny.

 

Všechny dlouhodobé časové jízdenky zakoupené nejpozději 9. 6. 2018 však platí po celou dobu jejich platnosti v rámci území tarifních zón platných k 9. 6. 2018. Jízdenky tedy není nutné vracet ani vyměňovat.

(VÍCE VIZ. PŘÍLOHY)


 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [6.6MB]
Dokument ke stažení JPG [2.3MB]
Dokument ke stažení JPG [2.1MB]
Dokument ke stažení JPG [5.5MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 28.5.2018

Zpět na výpis