Chcete opravovat střechu, vyměnit okna nebo modernizovat koupelnu?

MĚSTO VÁM POSKYTNE ÚVĚR!

      Město Orlová vyhlašuje s účinností od 2. 5. 2018 výběrové řízení pro žadatele o úvěr z Fondu podpory bydlení na území města Orlové.

     O úvěr mohou v rámci výběrového řízení požádat fyzické osoby - vlastníci obytných domů na území města Orlové, kteří přijmou závazek poskytnutý úvěr využít dle smluvně stanovených podmínek, a to Zásad pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení.

     Využití finančních prostředků, poskytnutých městem formou úvěru vybraným žadatelům bude účelově vázáno na opravy (např. střechy, fasády, izolace proti spodní vodě apod.), výměny a rekonstrukce (např. oken, podlah, rozvodů vody, ústředního vytápění apod.).,modernizace (např. koupelen, WC, zřízení kanalizační přípojky, ČOV apod.).

     Lhůta splatnosti je max. 5 let při roční úrokové sazbě 3%. Úvěr lze poskytnout maximálně do výše 350 tisíc korun. Úvěr lze čerpat nejdéle do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o úvěru. Úvěr včetně úroků se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku,     následujícího po roce, v němž byl úvěr poskytnut.

     Veškeré informace o poskytování úvěrů jsou spolu s příslušnými formuláři k dispozici na odboru správy majetku a hospodářské správy Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, Orlová – Lutyně, II. patro, kancelář č. 311.

     Upozorňujeme žadatele o úvěr, že lhůta podání žádostí k účasti ve výběrovém řízení je do 31. 5. 2018.


Datum zveřejnění/aktualizace: 28.5.2018

Zpět na výpis