Absolventi děkují za podporu, organizaci i průběh šesti semestrů Univerzity třetího věku

Město podpořilo studenty U3V
 
Od podzimu 2015 až do letošního jara jsme se účastnili přednášek pořádaných Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, a to v rámci „Programu celoživotního vzdělávání" a ve spolupráci s Městskou knihovnou Orlová.


Za celou naší "squadru" spolužáků U3V bych chtěla touto cestou poděkovat Bc. Ivě Suškové, ředitelce Městské knihovny Orlová za to, že se zasadila a vyjednala podmínky k pořádání celého tohoto cyklu a věnovala tomu pokaždé spoustu svého času, a to vždy s úsměvem a velkým nasazením. Poděkování patří i všem děvčatům knihovny, které se o nás staraly s velkou péčí a bez ohledu na svůj volný čas. Byly vždy všechny velmi vstřícné a milé. Díky také za přípravu a krásné ukončení našeho studia – absolutoria, které proběhlo 24. dubna, kdy jsme všichni obdrželi "Osvědčení o absolvování studia". Děvčata, bylo to úžasné, překvapující a nádherné!


 

u3v.1

  Velké poděkování rovněž patří panu starostovi města Orlová Ing. Tomáši Kučovi a Radě města   Orlová za finanční příspěvek pro každého občana Orlové, který se těchto přednášek zúčastnil a   absolvoval celý cyklus všech šesti semestrů U3V, ale i těm, kteří se přidali později. Velice si   vážíme této podpory ze strany města, protože jsme to všichni brali tak, že i na nás   "starších ročnících" městu záleží a váží si jich.
 
 Přáli bychom si, kdyby takovéto programy celoživotního vzdělávání pokračovaly i v dalších letech -   samozřejmě s jiným zaměřením a mám naději za nás všechny, že nás zástupci města a pan   starosta znovu podpoří, za což děkujeme.

u3v.2

V neposlední řadě velké, obrovské díky patří profesorovi Vladimíru Baarovi, bez něhož by se tyto přednášky neuskutečnily a všem ostatním přednášejícím profesorům z Ostravské univerzity. Jejich podání přednášek bylo vždy fascinující. My - posluchači jsme získali jejich přispěním hodně poznatků, jejich výklad byl vždy připraven s velkou péčí a nikdy nás nenudil, ba naopak, inspiroval nás k dalšímu poznávání všech koutů světa, komunit, historie, ať již využitím internetu, knih či osobně. Skláním se nad vědomostmi těchto profesorů, nad jejich profesionalitou
a hlavně pak nad lidským přístupem. Přeji jim vše jen dobré - nejen v jejich práci, ale i osobním životě.

 
Za všechny zúčastněné U3V, ročníků 2015-2018: Věra Pavlíková


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.5.2018

Zpět na výpis