Celoměstská akce k výročí vzniku první republiky: 100 bodů za 100 let

Město Orlová připravilo pro všechny zájemce soutěž k 100. výročí vzniku první republiky. Smyslem této akce je připomenout všem vznik samostatné České republiky a zároveň 795 let od první zmínky o Orlové. Patronem akce je politik Zdravého města a MA21 a starosta města Orlové pan Ing. Tomáš Kuča.

Úkolem každého účastníka je do 30.10.2018 získat minimálně 100 bodů za 100 let existence České republiky. K tomu aby získal potřebný počet bodů, musí každý soutěžící vystoupat na některý z předem vybraných sedmi vrcholů Beskyd nebo svou účastí podpořit město Orlová v plavecké soutěži měst. Každý vrchol Beskyd a plavecká soutěž je aktivita ohodnocená dvaceti body. Ke splnění podmínek soutěže a získání malého upomínkového dárku, ale i možnost zařadit se do losování o tři hodnotné ceny, postačí získat bodů sto, to znamená vyrazit na pět vybraných aktivit.

Každý z účastníků této akce obdrží Turistický pas, který si lze vyzvednout v budově Městského úřadu v Orlové na informacích a v kanceláři č. 308, nebo v Informačním centru města Orlové. Pas obsahuje identifikaci vlastníka, pravidla hry a jednotlivé aktivity. Ke každé ze sedmi aktivit – výstupu na určený vrchol Beskyd je přidána zajímavost, která charakterizuje daný vrchol. Na přiložené mapce je znázorněna doporučená trasa, její délka, převýšení a také náročnost tratě. Tyto informace jsou však pouze návodem (možností) jak uvedený vrchol zdolat. Není důležité, z kterého místa se k pokoření vrcholu vydáte, kterou cestu zvolíte, ale důležité bude získat razítko z vrcholu (na každém z uvedených vrcholů jsou restaurace, kde razítka poskytují), které bude potvrzením splnění aktivity k získání dvaceti bodů.

Po získání alespoň sta bodů lze přinést pas ke kontrole do 05.10.2018 do 13:30 hod. (kdy bude soutěž ukončena) do kanceláře Městského úřadu v Orlové - Lutyni č. 308 (Bc. Tomáš Siekiera) nebo do krytého bazénu v Orlové dne 03.10.2018 od 06:00 do 19:00 hod. v průběhu celoměstské akce - Plavecká soutěž měst 2018. Na místě mu bude z pasu odebrána první strana, kde jsou uvedeny identifikační údaje nositele pasu. Následně získáte drobnou pozornost za svůj výkon a Vaše identifikační stránka pasu bude zařazena do slosování o tři hlavní ceny.

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.4.2018

Zpět na výpis