Zhotovitel stavebních prací na náměstí neinformuje pravdivě o situaci na stavbě

Zhotovitel neinformuje pravdivě o situaci na stavbě. Město Orlová poskytuje všechnu součinnost v souladu se smlouvou a ostatními ujednáními. Zhotovitel opakovaně přerušuje práce na stavbě a město Orlová opakovaně zhotovitele vyzývá k pokračování v pracích a v jejich zintenzivnění.

Problémy a dodatečné práce na stavbě sice vznikají, ale město Orlová je spolu s Ministerstvem financí operativně řeší. Změny, které zhotovitel ve svém prohlášení vyjmenoval, nebyly dosud městu předloženy. Není pravda, že zhotovitel nemůže pracovat na stavbě jako celku. Probíhají práce na přeložce vody a zhotovitel může pokračovat v pracích hned na několika stavebních objektech.

Město Orlová i Ministerstvo financí připravují stanoviska k výzvě zhotovitele o pozastavení stavby. Následně budou činěny další kroky k řešení této situace. V současné době město Orlová nemůže poskytnout v této záležitosti více informací a po vydání stanovisek bude o svém postoji informovat na tiskové konferenci.


Datum zveřejnění/aktualizace: 27.4.2018

Zpět na výpis