Veřejné projednání Regulačního plánu historického centra Orlové

Ilustrační obrázek

Městský úřad v návaznosti na proběhlou architektonicko - urbanistickou soutěž o návrh revitalizace historického centra Orlové pořizuje Regulační plán historického centra Orlové. Úkolem regulačního plánu je zpřesnit s větší podrobností pomínky pro využití ploch (uliční čára, stavební čára, zastavitelnost pozemku, výška staveb, vedení infrastruktury...).

Veřejné projednání návrhu regulačního plánu se uskuteční dne 18. 4. 2018 od 15:30 hodin v budově radnice na Starém náměstí v Orlové - Městě. Návrh regulačního plánu je k nahlédnutí na odboru výstavby a životního prostředí nebo také na internetových stránkách města na této adrese:

 

http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/uzemni-planovani/projednavana-dokumentace/33714-navrh-regulacniho-planu-historickeho-centra-orlove.html

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 12.4.2018

Zpět na výpis