Návštěva dětí mateřské školy v ZŠ Mládí

„Hrajeme si na školáky“

 Ve středu 14. března přijaly děti z Mateřské školy Ke Studánce pozvání k návštěvě Základní školy Mládí na den, který byl pojmenován „Hrajeme si na školáky“. Touto formou si děti zahrály na opravdové „prvňáčky“.                                          

Po milém přivítání paní učitelkou zdejší školy, se děti usadily do školních lavic a vyučování mohlo začít. Prohlédnout si školu, zasednout do školních lavic a také pracovat s interaktivní tabulí, to bylo snem dětí naší mateřské školy.                                                                                                                              

Děti intenzivně vnímaly vyučovací proces, pracovaly na zadáních v oblasti matematických představ, zapojily své vědomosti také v poznání logického myšlení. Edukačním procesem se střídaly i pohybové aktivity a zpěv.                                                    

Důsledně připravena vyučovací hodina byla pozitivním výsledkem v očích a emocích dětí. Využita byla metoda práce s interaktivní tabulí, kooperativní i skupinová. Vyzařovala klidná, pohodová atmosféra. Druhá vyučovací hodina probíhala v tělocvičně, kde byla důmyslně připravena sportovní stanoviště pro děti. Děti cvičily na nářadích, trampolíně, kruzích, žebřinách, švédské bedně. Na jednotlivých stanovištích pomáhali žáci základní školy zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Vyučovací hodina pod vedením paní učitelky naplňovala veškeré prvky tělesné výchovy. Měla řád a rytmus. Rozloučením po celém aktivním dopoledni stráveném v základní škole byla sladká svačinka s čajem v jídelně základní školy.                                        

Tato aktivita byla velmi dobrou motivací pro děti předškolního věku naší mateřské školy pro své další vzdělávání v základní škole. Děti své natěšení na vstup do dalšího vzdělávání dávaly najevo nejen učitelkám mateřské školy, ale i svým rodičům.    

Naše poděkování patří pedagogům a ředitelství Základní školy Mládí za krásně prožité dopoledne dětí naší mateřské školy.                                                       

 

Bc. Pavlína Danková, MŠ Ke Studánce                                         


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.3.2018

Zpět na výpis