Partnerská spolupráce Orlové a Illnau-Effretikonu pokračuje

Švýcarští studenti architektury řeší kvalitu veřejného prostoru

 

Sedmnáctičlenná skupina švýcarských studentů architektury ZHAW z partnerského města Illnau-Effretikonu v čele s docentkou Anke Domschky zavítala v minulých dnech do Orlové, kde bezmála týden intenzívně pracovala na „mapování terénu“ a zpracovávání podkladů pro následné zkvalitnění veřejných prostranství v Orlové.

Připomeňme, že mladí architekti ze Švýcarska se do novodobé historie Orlové zapsali jednak myšlenkou zpomalení rušné Masarykovy třídy výstavbou několika rondlů a návrhem netradičního a snad i v republice ojedinělého parkovacího objektu s hřištěm na střeše, které vyrostlo v nejlidnatější části sídliště V. etapa. Nelze se nezmínit i o návrhu budoucí podoby Náměstí 28. října v centru Orlové-Lutyně. Tady se studenti architektury snažili navrhnout centrum města oddělené budovou od již zmíněné, rušné Masarykovy třídy.

Tentokrát město doporučilo Švýcarům pět lokalit a předpokládalo, že přijdou s myšlenkou na jejich zkvalitnění.  Mimo jiné se jednalo i o prostor po bývalém domu pana Macury pod římsko-katolickým kostelem v Orlové-Městě. Studenty sice prostory zaujaly, nicméně za daleko významnější považovali jiné prostory v samotném centru města. „Nechali jsme na studentech, aby si sami vybrali. Pracovali ve skupinách a každá z nich si pečlivě prostudovala terén, provedla velmi podrobnou analýzu, kterou v závěru pobytu prezentovali orlovským partnerům, od nichž jsme chtěli poradit, s jakou myšlenkou či s jakým úkolem mají odjet do Švýcarska,“ vysvětlila docentka ZHAW Anke Domschky a dodala, že je velmi užitečné řešit kvalitu veřejných prostranství a hledat propojení s jednotlivými částmi města.

Mladé architekty zaujalo, že v mnoha částech města jsou sice mezi domy městem vybudovány chodníky, nicméně lidé si vytvořili vlastní chodníčky, které si pečlivě vyšlapali. Jinde zase chodníky končí a lidé jsou nuceni procházet mezi parkovišti, což odporuje bezpečnosti zejména školáků a seniorů.  A tak vznikla jejich myšlenka, pracovat na místech, kde se Orlované pohybují a přijít s návrhem, jak udělat tato místa hezčími a přitažlivějšími. Studenti budou nyní ve Švýcarsku pečlivě rozpracovávat své myšlenky, naváží na již zpracované analýzy a do několika měsíců přijdou s návrhy, jak tyto prostory změnit k lepšímu.

„Švýcarští architekti se podívali na naše město jinýma a naprosto nezavislýma očima. Hned v první chvíli je zaujala přemíra parkovišť, která jsou všude mezi domy na našich sídlištích - a dlouhá tepna Masarykovy třídy, procházející téměř celým městem. Očekávám od nich spoustu zajímavých návrhů a jen doufám, že jejich návrhy budou proveditelné,“ podotkla místostarostka Ing. Petra Jenčmionková.


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.3.2018

Zpět na výpis