Naše město letos vybuduje tři hřiště

NA V. ETAPĚ

První bude umístěno uprostřed sídliště na V. etapě, v místě stávajícího hřiště s běžeckou dráhou. Travnatá plocha bude zachována, avšak přírodní trávník bude nahrazen trávníkem umělým. Vznikne běžecká dráha s povrchem ze sportovní umělé hmoty, uprostřed bude multifunkční hřiště se sportovním umělým trávníkem, hřiště na volejbal a atletické sektory určené pro skok do dálky a vrh koulí. Areál bude oplocen. Předpokládané náklady na realizaci jsou ve výši 10,3 mil. Kč a budou plně hrazeny z rozpočtu města.

 

V ZIMNÉM DOLE

Druhé hřiště se nachází v městské části Zimný důl v blízkosti bývalé základní školy. Jedná se o rekonstrukci stávající plochy, která neodpovídá současným trendům a požadavkům na sport a odpočinek. Plochy sportovišť budou opraveny, areál nově doplněn o dětské hřiště, které bude vybaveno herními prvky a lavičkami s odpadkovými koši. Doplněno bude ohrazení zpevněné hrací plochy a chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby. Na tento projekt, jehož náklady na realizaci jsou ve výši 1,4 mil. Kč, poskytla Nadace ČEZ v grantovém řízení Oranžové hřiště nadační příspěvek ve výši 1 mil. Kč.

 

V LESOPARKU

Třetí hřiště vznikne v nově rekonstruovaném lesoparku. Jedná se o skladbu deseti lanových herních prvků, které byly navrženy s důrazem na různorodost využití a všestranný rozvoj nejen dětí, ale i dospělých. Celá sestava bude koncipována jako trasa, kterou je možno  procházet, ale zároveň lze jednotlivé herní prvky použít i jednotlivě. Hřiště, které bylo navrženo z přírodních materiálů, bude veřejnosti sloužit po celý rok. Náklady ve výši více než 1 mil. Kč budou plně hrazeny z dotace Programu rozvoje venkova.

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.3.2018

Zpět na výpis