3CSAD představila nový autobusový terminál v Orlové městským radním

V minulých dnech proběhla za účasti členů rady města Orlová a zástupců dopravní skupiny 3CSAD prohlídka nového přestupního terminálu, který se stává moderním přepravním uzlem pro 20 linek příměstské a 5 linek městské hromadné dopravy v Orlové. Projekt terminálu je ve fázi dokončovacích prací, cestující jej však již mohou v provozním režimu využívat.

 Úvodem ředitel divize osobní dopravy skupiny 3CSAD pan Jakub Vyvial zastupitelům města představil prostornou klimatizovanou čekárnu pro cestující s odbavovacím oknem přepravní kanceláře, samoobslužnými automaty a sociálním zařízením, které je po dobu otevírací doby přístupno zdarma. Následovala prohlídka provozního zázemí, jež řidičům autobusů poskytuje prostornou společenskou místnost s televizí, kuchyňku a kompletní sociální zařízení. Zástupci města rovněž nahlédli do dispečinků řízení provozu a ostrahy areálu.

 Krom samotné budovy přestupního terminálu dopravce radním představil nově vybudovanou CNG plnicí stanici, přičemž nastínil možnost jejího využívání městskými službami, konkrétně například městskou policií, jejíž vozidla s pohonem na CNG by zde v rámci spolupráce mohla být doplňována.

 “Rádi jsme vyhověli zájmům ze strany radnice o prohlídku téměř dokončeného terminálu a rovněž nás těší pozitivní zpětná vazba k tomuto významnému projektu,” uzavřel setkání ředitel divize osobní dopravy.

 Moderní a bezpečný terminál

Modernizovaný přestupní terminál Orlová poskytuje cestujícím vyšší bezpečnost, lepší informovanost a komfortnější cestování s podporou multimodality, kdy díky novému přilehlému parkovišti a úschovně kol umožňuje cestujícím plynulý přestup z individuální automobilové a cyklistické dopravy na městskou a příměstskou autobusovou dopravu, a celkově tedy přispívá ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující. Současně je veřejná doprava dostupnější pro osoby se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace, které budou moci díky po kompletní realizaci projektu využít plně bezbariérového přístupu k nástupištím a do provozní budovy.

 Společnost ČSAD Karviná a.s. (člen skupiny 3CSAD) terminál autobusového nádraží, zrekonstruovala s pomocí Evropských fondů v rámci 24. výzvy Výstavba a modernizace přestupních terminálů Integrovaného regionálního operačního programu.


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.3.2018

Zpět na výpis