Bilancujeme uplynulý rok se starostou města Ing. Tomášem KUČOU

Uplynulý rok byl v investicích poměrně úspěšný. Co všechno se ve městě podařilo či nepodařilo? O tom jsme si povídali se starostou města Ing. Tomášem KUČOU:

„Našemu městu se podařilo vybudovat nová parkoviště na ul. Kpt. Jaroše, Na Stuchlíkovci a Zátiší, jejichž kapacita je 84 míst. Za téměř 45 mil. korun bylo realizováno zateplení budov s výměnou oken. Nový kabát tak dostala budova městské policie, odbor dopravy, bytové domy 1241-1242 a 1370, Mateřská školka Lesní v Orlové-Lutyni nebo nebytový dům čp. 96 v Orlové-Porubě. U posledních objektů nás však zastihla zima, takže školka bude muset být dokončena pravděpodobně až na jaře. Na tyto projekty realizace energetických úspor se podařilo získat téměř 12 mil. korun z dotací a předpokládaná úspora energie bude ročně necelých 3000 GJ. V rámci dalších akcí se rozšíření za téměř 270 tisíc Kč dočkalo dětské hřiště v letním kině, byl vybudován nový městský archív, pořízen radar a zpracovávaly se projektové dokumentace na další investiční akce pro příští rok.“

 

V průběhu loňského roku odstartovala i celá řada akcí s přesahem do letošního roku …

Největšími akcemi, se kterými se obyvatelé mohli vloni ve městě setkat, byla rekonstrukce lesoparku, regenerace panelového sídliště na V. etapě, zahájení revitalizace náměstí pod názvem Humanizace a revitalizace centra města Orlové a v neposlední řadě revitalizace prostranství před úřadem práce. Tyto akce byly a mnohé ještě stále jsou samozřejmě největšími akcemi města a staly se počátkem postupné proměny veřejných prostranství ve městě.  Celkem bylo v loňském roce na cca 50 akcích proinvestováno necelých 85 mil. a do letošního rozpočtu bylo v rámci nedokončených akcí převedeno dalších 125 mil. korun. Přesná čísla budou známa až po uzavření účetnictví.  Uplynulá stavební sezóna byla velmi náročná a město se potýkalo s řadou problémů. Stavbu náměstí zdrželi archeologové a další technické problémy. Nepodařilo se získat stavební povolení na komunikaci k čerpací stanici a na rekonstrukci Domova seniorů Vesna. V rámci výběrového řízení na zhotovitele na vybudování K-centra nebyla podána ani jedna nabídka.  Stavby se potýkaly nejen s nedostatkem projektantů, ale také s nedostatkem kvalitních pracovníků.  Přes všechny tyto problémy lze konstatovat, že se jednalo o úspěšný rok a na rozpracovaných akcích budeme pokračovat v letošním roce.

 

Co nás tedy čeká v letošním roce?

V letošním roce by měl být viditelný posun na stavbě náměstí a před městským úřadem. Podrobné harmonogramy postupu prací bude možno zpracovat až podle toho, jaké práce nám letošní zima umožní. Dále máme v plánu pokračovat v zateplování mateřských škol, a to Ke Studánce 1033 a elokovaného pracoviště na ul. 1. máje 1268. První etapy zateplení by se mohla také dočkat Základní škola Mládí v Orlové-Lutyni. Máme v úmyslu pokračovat v revitalizaci V. etapy a v revitalizaci prostranství a navazujících chodníků před úřadem práce. Další úpravy včetně vybudování lesního hřiště jsou plánovány také v lesoparku.  Po mnoha letech se i hřbitov v Orlové-Městě konečně dočká 1. etapy budování dešťové kanalizace a nových chodníků za téměř 15 mil. korun. Kompletně by měla být rekonstruována dlouho nevyužívaná budova Energetiků 1308, která po rekonstrukci za 5,3 mil. korun bude sloužit městskému úřadu. Nové elektroinstalace a vzduchotechniky se v příštím roce dočká Dům dětí a mládeže v Orlové-Lutyni. Novou vzduchotechniku také dostane alespoň v části budovy městská knihovna. Velmi zajímavou stavbou je zastřešení letního kina, které by mělo být už v létě plně k dispozici při pořádání městských akcí.

Na nejmladší samozřejmě nikdo nezapomněl a městská hřiště se v letošním roce rozrostou hned o další dvě. Jedno bude zrekonstruováno V Zimném dole u bývalé Základní školy 825 v Orlové-Porubě a druhé na V. etapě u ZŠ Dvořáčka v Orlové-Lutyni. Vzhledem k havarijnímu a nevyhovujícímu stávajícímu stavu musí být téměř 5 mil. korun investováno do nového hromosvodu na budově zimního stadionu.  Nové výběrové řízení bude vyhlášeno zkraje roku na vybudování K-Centra a snad bude úspěšnější než vloni.  Rozšíření se dočká MŠ Lesní 859, kde rekonstrukcí nevyužitých prostor vznikne další oddělení a bude tak navýšena kapacita této školky. Město bude samozřejmě pokračovat v přípravě dalších akcí a zastupitelé schválili do rozpočtu zpracování projektových dokumentací na výstavbu parkovišť i rekonstrukci zanedbaných budov. Celkem schválený rozpočet zahrnuje přes 30 investičních akcí za téměř 218 mil. korun.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.1.2018

Zpět na výpis