Výzva – Návrhy na ocenění

 

Město Orlová každoročně oceňuje zajímavé osobnosti a kolektivy v oblasti kultury, zájmové činnosti, sportu a volnočasových aktivit pro děti a mládež.

 

Ocenění je udělováno jednotlivým osobám a kolektivům jako projev uznání za dosažené výsledky, za dlouhodobé zásluhy o rozvoj dané oblasti, za významnou osobní angažovanost, mimořádným talentům roku či u příležitosti významného životního jubilea, zpravidla za předcházející kalendářní rok.

 

Ocenění může být dle zásad pro oceňování uděleno v těchto kategoriích:

 

1)         Oblast kultury:

„Významná osobnost kultury“

„Ocenění za přínosnou práci v oblasti kultury“ (kolektiv)

„Talent“ (osoba, kolektiv)

                       

2)         Oblast zájmové činnosti

            „Ocenění za přínosnou práci v organizaci“ (osoba, kolektiv)

 

3)         Oblast volnočasových aktivit pro děti a mládež

            „Ocenění za přínosnou práci s dětmi a mládeži“ (osoba, kolektiv)

 

4)         Oblast sportu

            „Sportovec roku“

„Sportovní kolektivy roku“

            „Trenér roku“

            „Významná osobnost orlovského sportu“

 

5)         Osobnost roku

 

Město Orlová uvítá aktivní zapojení široké veřejnosti do výběru, protože chce ocenit především ty, kteří veřejnost nějakým způsobem oslovili.

 

Vámi předložené nominace musí obsahovat jméno a příjmení osoby, případně název kolektivu navrhovaného na ocenění, oceňovanou kategorii, rok narození nominované osoby nebo věkovou skupinu, oceňovanou kategorii, kontakt na nominovanou osobu, kolektiv, důvod podání návrhu na udělení ocenění - popis konkrétních dosažených úspěchů nebo přínosů, jméno, příjmení a kontakt na navrhovatele.

 

Návrhy na udělení ocenění je možno zasílat na předepsaném formuláři (www.mesto-orlova.cz v záložce „Radnice“ – „Formuláře ke stažení“ – „Odbor městských financí a školství“ – „Formulář k návrhu na ocenění v oblasti školství, kultury, zájmové činnosti, děti a mládeže a sportu“) do 16. února 2018, a to osobně na podatelně Městského úřadu Orlová nebo poštou na adresu: Město Orlová, odbor městských financí a školství, Osvobození 796, 735 14 Orlová.


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.1.2018

Zpět na výpis