Orlici nikdo neukradl, byla odvezena k restaurování

Mnozí z vás určitě postřehli, že z blízkosti kruhového objezdu u nemocnice zmizela pískovcová skulptura Orlice včetně žulového soklu. Orlice i s podstavcem byla odvezena do restaurátorské dílny ke kompletní restauraci.

Připomeňme si, že tato skulptura byla zhotovena na počátku 80. let minulého století akademickým sochařem Otou Ciencialou. Její výška je 180 cm, šířka v horních partiích křídel 145 cm, hloubka 90 cm a je osazena na betonovém soklu vysokém 170 cm.

Socha byla původně umístěna na viditelné místo na konci ulice, protínající novou část města Orlové u křižovatky, později byla křižovatka nahrazena kruhovým objezdem. Ciencialova skulptura orlice byla navíc vytvořena jako symbol města.

Nyní bude původní betonový sokl nahrazen žulovým. Základ pod sochou se soklem bude zhotoven z betonu do nezamrzné hloubky 80 až 90 cm s půdorysem 100x100 cm. Socha orlice se musí očistit od usazenin z ovzduší a mikrovegetace. Očištěný pískovcový povrch zpevnit a vytmelit drobné praskliny a doplnit chybějící fragmenty. Poté bude povrch pískovce barevně sjednocen, hydrofobizován a na opravený betonový základ osazen žulový sokl. Ve finále se na žulový sokl usadí pomocí čepu zrekonstruovaná pískovcová Orlice.

Za zmínku stojí i osvětlení sochy bodovými reflektory napojenými z veřejného osvětlení.

Předběžné finanční náklady představují částku ve výši 150 tisíc korun.


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.11.2017

Zpět na výpis