Město zajistilo léčebné pobyty pro orlovské děti

Cesta za čistým vzduchem

Město Orlová každoročně zajišťuje pro děti léčebné pobyty v Moravskoslezském sanatoriu v Metylovicích. Nejinak tomu bude i v příštím roce.

„V metylovickém sanatoriu se léčí astma, dermorespirační syndrom, časté infekty horních cest dýchacích, obezita, skolióza, nemoci svalové a kosterní soustavy,“ vysvětluje starosta města Ing. Tomáš Kuča a dodává, že děti si tam zacvičí pod dohledem fyzioterapeutů, navštěvují bazén, Whirlpool, solnou jeskyni, saunu, denně inhalují Vincentku a ve volném čase podnikají výlety do přírody. Podle slov starosty je to skvělá příležitost, jak alespoň částečně podpořit zdraví našich dětí. „Žijeme v silně znečištěné lokalitě, což se projevuje na zdraví a v konečném důsledku i kvalitě života našich obyvatel. A děti, to je to nejcennější, co máme. Dopřejme jim tedy měsíční pobyt na čerstvém vzduchu, který je pro ně zdarma, protože léčbu platí zdravotní pojišťovna a dopravu jim uhradí město,“ uzavírá starosta.

Pro orlovské děti je vyčleněn pobyt v březnu příštího roku, tedy období od 1. do 29. března 2018. A zdůrazňujeme, že léčba dětí je zcela hrazena z veřejného zdravotního pojištění, takže rodiče nemusí zaplatit ani korunu, protože dopravu do Metylovic hradí město Orlová.

Co je tedy třeba udělat? Přihlásit se u Ing. Sniegoňové na odboru městských financí a školství Městského úřadu Orlová, tel. č: 596 581 314, a to nejpozději do 1. února 2018. „Současně by měli rodiče navštívit co nejdříve dětského lékaře, zda je jejich dítě indikováno k danému pobytu a k vystavení návrhu do léčebny. Následně pak podat vypsaný návrh co nejdříve na příslušnou zdravotní pojišťovnu ke schválení,“ vysvětluje úřednice z odboru městských financí a školství.

V případě dětí ve věku od šesti do osmnácti let, je třeba si pobyt zarezervovat na tel.č. 733 190 215 u p. Hamrlové, písemně na e-mail: hana.hamrlova@olum.cz. Nutno uvést jméno dítěte a telefon, na kterém vás lze zastihnout. Bližší informace rovněž podá paní Hamrlová.

Co se týče školáků, tak léčebna během pobytu zajišťuje výuku v plném rozsahu od 1. do 9. ročníku základní školy, a to v moderně vybavených učebnách, včetně výuky cizích jazyků. Docházka dětí se započítává a děti tak nemají absenci.

Do léčebny však mohou jet ve stejném termínu i děti ve věku do šesti let. Tady je ovšem možný pobyt s doprovodem (lze se vystřídat). Hradí se pouze poplatek 50 Kč/den dohromady pro dítě a doprovod. V tomto případě se musí pobyt rezervovat na tel.č. 731 504 473 u p. Malinové, e-mail: vlasta.malinova@olum.cz, která zároveň poskytne všechny potřebné informace. Jinak i tady platí již zmíněné přihlášení dítěte u Ing. Sniegoňové na odboru městských financí a školství, tel.č.: 596 581 314 a návštěva dětského lékaře s požadavkem na vystavení návrhu do léčebny včetně odeslání na zdravotní pojišťovnu.

Nutno zdůraznit, že pobyty v Metylovicích nejsou určeny pro zdravé děti bez indikace.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.10.2017

Zpět na výpis