VÝROČNÍ KONCERT FOLKLORNÍHO UMĚNÍ

     Letošní podzim budou všechny složky spolku Olšina, z.s. slavit výročí.  Olšina, zapsaný spolek, sdružuje v současné době čtyři folklorní soubory a jednu cimbálovou muziku. FS Olšina - taneční soubor pro mládež a dospělé letos slaví 30 let od svého založení. DFS Olšinka - taneční soubor pro žáky základních škol slaví 25 let. DFS Malá Olšinka – taneční soubor pro děti od 3 let slaví 5 let od svého vzniku, stejně jako FSS Olšany – taneční soubor pro seniory. CM Olšinka – cimbálová muzika slaví v současném složení 15 let svého působení. Nyní má spolek cca 70 členů ve věkovém rozpětí od 3 do 65 let. U vzniku všech složek stála předsedkyně našeho spolku Dagmar Valová, která je duší i hybnou silou lidového kulturního dění v Orlové a jež předává svou lásku k folkloru dalším a dalším generacím.

      Cílem našeho spolku je péče o uchování a rozvoj lidového umění. Všechny složky ve svém repertoáru zpracovávají tance, písně a zvyky celého Těšínského Slezska, především však Orlovska. Jsou to tance řemeslnické, milostné i havířské, které svým zemitým humorem a lyričností upoutávají diváky. Ve svých tanečních pásmech předvádíme svatební zvyky, vojenské písně i staré slezské vánoční koledy. Všechny složky prezentují lidové umění našeho regionu nejen na podiích významných festivalů po celé České republice (v Klatovech, Dolní Lomné, Strážnici i v Rožnově pod Radhoštěm), ale i za jejími hranicemi (v Rumunsku, Srbsku, Řecku, Francii, Polsku, Litvě, Chorvatsku nebo Maďarsku). Spolek Olšina z.s. se podílí na organizaci Orlovského léta i Orlovského jarmarku. V letech 2013 a 2016 zorganizoval projekt Lidový rok, kde se vybraní žáci orlovských škol seznámili s životem našich předků a s lidovou kulturou v Orlové formou dílen a získané dovednosti pak prezentovali svým vrstevníkům ve společném programu s folklórními soubory.

      V sobotu 25. listopadu 2017 budeme v Domě kultury města Orlové slavit naše výročí. Přijďte společně s námi obdivovat krásu lidového umění, zazpívat si a zatančit. K poslechu i tanci bude hrát nejen cimbálová muzika Olšinka, ale také cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice, jež doprovází folklorní soubor Olšina. Začátek koncertu je v 17 hodin. Těšíme se.

Mgr. Lucie Anna Siostrzonek


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.10.2017

Zpět na výpis