Úžasné setkání

(Zdvořilostní návštěva u prezidentky Malty)

Je jen málo setkání, která se vám vryjí do paměti a jejich vzpomínky utkví navždy. O jednom takovém chci vyprávět.

Když jsme před dvěma roky s kolegyní Mgr. Veronikou Čermákovou a 20 žáky naší školy odlétali k jazykovému pobytu na Maltu, nikdo z nás netušil, jaký úspěch a nadšení to vyvolá u dětí i rodičů. Děti si Maltu zamilovaly a všechny se tam chtěly jednou vrátit. A tak jsme si s kolegyní řekly, že se pokusíme najít na Maltě partnerskou školu, pomůžeme rozvíjet spolupráci a šířit přátelství mezi žáky i učiteli obou zemí.

V dubnu r. 2017 naši školu navštívil maltský novinář a blízký přítel prezidentky Malty – Patrick Jason O´Brian. Přivezl nám dopis maltské prezidentky Marie-Louise Coleiro Preca. Je známo, že kromě státnických povinností se paní Preca věnuje charitě, zajímá se o mládež a život handicapovaných a nemocných lidí, podporuje vzdělávání dětí se specifickými potřebami učení. Dlouze jsme s Patrickem diskutovali o tom, jak by se zamýšlená spolupráce a přátelství škol daly realizovat.

A během prázdnin přišlo pozvání od prezidentky Malty k návštěvě ve Vallettě. Mile překvapené, ale šťastné jsme se s kolegyní vydaly na Maltu. Tato země pro nás není neznámou, neboť jsme ji již vícekrát navštívily, ale návštěva v prezidentském paláci byla určitě první.

Už ani nevím, co nám probíhalo hlavou, když jsme stoupaly po schodech v prezidentském paláci spolu s Patrickem – bez kontrol a bez ochranky procházely sály. Tiše jsme vstoupily do překrásné historické místnosti a usadily se do předem určených křesel. Po chvíli vstoupila Marie-Louise Coleiro Preca za doprovodu svého sekretáře. Představili nás a pak proběhlo úžasné setkání plné vlídnosti a pochopení. Hovořily jsme o naší škole, o výuce angličtiny, o práci učitelů v České republice, představily jsme naše projekty. A musím říci, že paní prezidentka byla nadšená vším, co pro děti děláme. Překvapilo mě, že věděla o naší škole hodně, věděla o inkluzi a zajímala se zvláště o práci se žáky se specifickými poruchami učení. Na závěr jsme předaly dopis ředitelky školy a dárek od rodičů našich žáků – zlatý přívěšek s českými granáty a pozvaly paní prezidentku k návštěvě naší školy v České republice.

Bylo to úžasné setkání s úžasným člověkem. Jako upomínku na toto setkání jsme od prezidentky dostaly osobní dárky a pro školu stříbrný talíř s jejím jménem. Paní Marie-Louise Coleiro Preca nám zprostředkovala setkání s řediteli na 3 školách a ty jsme v dalších dnech navštívily. Dokonce nám paní Preca dohodla schůzku s ministrem školství, k níž ale nakonec nedošlo z důvodu jiných povinností ministra.

Otevřely se nám dveře k úžasné spolupráci a partnerství, k realizaci zajímavých společných projektů – videokonference s prezidentkou a partnerskou školou, výstava výtvarných prací v zahradách prezidentského paláce a mnoho dalších.

Splnil se nám sen. Chceme umožnit našim žákům komunikovat v anglickém jazyce se svými vrstevníky, vzbudit zájem o tuto zemi Evropské unie, chceme spolupracovat s učiteli na Maltě a vyměňovat si zkušenosti a možná v budoucnu realizovat výměnné pobyty. Na tuto spolupráci se upřímně těšíme, přestože to nejdůležitější navždy zůstává v srdci.

Mgr. Jarmila Šigutová

učitelka cizích jazyků a koordinátorka spolupráce s Maltou

ZŠ Mládí Orlová

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 20.9.2017

Zpět na výpis